Skip to main content

Region Stockholm får ny logotyp

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2019 14:12 CEST

Irene Svenonius (M), finansregionråd

När Stockholms läns landsting blev Region Stockholm den 1 januari 2019 innebar det utöver namnbytet också ett övertagande av ett antal uppgifter från Länsstyrelsen. Ett samlat ansvar för länsplan, tillväxtfrågor, hållbar regional utveckling, samhällsplanering, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning och miljö- och klimatarbetet. Nu tas nästa steg i regionbildningen med nygammal logotyp för Region Stockholm.

-Vi vill inte betala dyra konsultpengar för byte av logotyp. Därför behåller vi den välkända logotypen men ändrar namnet. Min ambition har varit att förändringen ska ske till en så låg ekonomisk och administrativ kostnad som möjligt och därför skjuter vi inte till några pengar för en ny logotyp, säger Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm. 

Fakta:

Idag fattar Regionfullmäktige beslut om en enhetlig logotyp för Region Stockholm. Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.

Landstingsfullmäktige beslutade i budget 2019 att Stockholms läns landsting från den 1 januari 2019 benämns Region Stockholm. Förändringen ska ske till en så låg ekonomisk och administrativ kostnad som möjligt och införandet av det nya namnet och en ny logotyp ska rymmas inom den budget fullmäktige fastställt för respektive nämnd och bolag. 

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.