Skip to main content

Region Stockholm möjliggör sammanträden på distans och färre ledamöter på nästa regionfullmäktige

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2020 17:30 CET

Irene Svenonius (M)

Nu föreslås i Region Stockholm, som är Sveriges näst största parlament, att nämnderna ska få sammanträda digitalt eller per telefon med ledamöter närvarande på distans. Ärendet har skyndsamt tagits fram efter den senaste utvecklingen med Covid-19 för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigeten rekommenderar att de som kan arbeta hemma i Stockholm också ska arbeta hemma och att äldre människor ska hålla sig hemma. Därför ändras nu Region Stockholms reglementen och arbetsordningar så att de tillåter att nämnderna sammanträder med ledamöter som deltar på distans. Ärendet snabbehandlas och beslut väntas fattas i regionfullmäktige på tisdag den 24 mars, ett fullmäktige där samtliga partier även enats om att kraftigt dra ner på antalet ledamöter som sammanträder från ordinarie 149 st till totalt 85 st.

- Vi vidtar dessa åtgärder för att göra vad vi kan för att minska smittspridningen och för att alla våra förtroendevalda som är äldre eller i riskgrupp ska skyddas. Med dessa ändringar har vi öppnat för att vi ska kunna fatta nödvändiga beslut även i en situation där ingen kan närvara fysiskt, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd.

Utöver begränsat antal tjänstgörande ledamöter planeras tiden för fullmäktige att kraftigt reduceras genom kortare debatt och att beslut som inte brådskar skjuts på framtiden.

- Liknande beslut med färre ledamöter har fattats i Sveriges Riksdag. Region Stockholm är Sveriges näst största parlament. Jag är därför mycket tacksam över att vi i en prövande tid lösningsorienterat kan enas över partigränserna. Nu reducerar vi därför både antalet tjänstgörande ledamöter på fullmäktige och kortar ned tiden för själva sammanträdet, avslutar Irene Svenonius.

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.