Skip to main content

​Region Stockholm utvecklar vårdvalen

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 09:30 CEST

Representanter från branschrådet. Landstingsalen, Stockholm

Idag den 12 juni bjuder vi in branschrådet som representerar alla vårdvalsaktörer, såväl från den privata/ideella sektorn som egen regi, för att ta del av deras förslag. Förslagen är ett resultat av en arbetsgrupp med representanter från både fristående vårdgivare och Region Stockholms egen regi samt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Tillsammans med vårdvalsaktörerna inom branschrådet har ambitionen varit att ta fram tio konkreta förslag, som nu är redo att diskuteras i detalj för att utveckla vården i Stockholm. Mitt budskap är att alla vårdgivare som finansieras av skattemedel har ett ansvar bortom den egna verksamheten att vara med och bidra till utveckling av den gemensamma vården vi har, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

-Nu har första steget i Handslaget genomförts, och förhoppningen är att via branschrådet också kunna fortsätta i detta forum. Jag vill verka för att Regionen och vårdgivarna utökar dialogen för att gemensamt utveckla vården, det är en viktig del i att klara de utmaningar regionen står inför framöver, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

Exempel på några av de förslag som presenteras vid dagens hearing med avtalsutskottet:

  • Skapa en patientportal som möjliggör aktiva val genom att ge patienter transparens kringkvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare.
  • Utnyttja LOVs fulla potential som upphandlingsform för möjliggörande av långsiktiga investeringar och anpassning efter patientbehov och metodutveckling.
  • Säkra att patienter får rätt vård på rätt vårdnivå genom uppdragsutformning, uppföljning, dialog och tydliga konsekvenser inriktad på kvalitet och resursutnyttjande.

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.