Skip to main content

​Standard & Poor’s: Regionens rating fortsatt stark

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2019 10:18 CEST

Irene Svenonius

Enligt det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's behåller Region Stockholm sitt höga kreditbetyg. Detta bland annat för att regionen har en välbalanserad ekonomi och en stark finansiell ledning. Kreditbedömningen är ett kvitto på regionens målmedvetna arbete över ett decennium av en ekonomi i balans och ordning och reda.

- Vårt höga kreditbetyg ger skattebetalarna bättre valuta för sina skattekronor. En stark ekonomi är förutsättningen för en utbyggd kollektivtrafik och en sjukvård med fortsatt korta köer, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd.

- Jag vill dock vara öppen med att jag är djupt bekymrad av hur regeringen medvetet vill rycka undan mattan för länsbornas sjukvård och kollektivtrafik genom sitt förslag till riksdagen om en kraftigt ökad kostnadsutjämning om 2,6 miljarder. (S)traffskatten på Region Stockholm motsvarar 4 000 sjuksköterskor eller 850 nya bussar, säger Irene Svenonius.

- Införandet föreslås ske stegvis med start redan om tre månader och innebär att alla regionens verksamheter behöver vända på varenda sten för att effektivisera ytterligare. Detta samtidigt som konjunkturen, och därmed skatteintäkterna viker, avslutar Irene Svenonius.


Fakta

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.