Skip to main content

​Svenonius (M): Stockholmarna kan inte vara landets bankomat

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2019 16:43 CET

Idag skickade regeringen ut ett nytt förslag på remiss om hur utjämningssystemet mellan kommuner och regioner ska förändras. Den största smällen riktas mot Region Stockholm som med det nya förslaget föreslås förlora 1,6 miljarder kronor årligen. Förslaget riskerar att gå ut över viktiga investeringar, så som exempelvis tidigareläggning av tunnelbanans utbyggnad.

- Jag är djupt bekymrad över att regeringen väljer att gå vidare med detta trots vår kritik, även om jag inte är förvånad. Det stod klart för mig redan före valet att Socialdemokraterna planerade en brandskattning riktad mot Stockholms län, säger Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm.

- Region Stockholm - och ytterst våra invånare - kan inte vara landets bankomat. Beskedet innebär att vi förlorar 1,6 miljarder kronor varje år. Det är dubbelt så mycket som idag. Om förslaget blir verklighet kan det hota tidigareläggningen av tunnelbanans utbyggnad, säger Irene Svenonius (M).

- Min förhoppning är att riksdagen stoppar socialdemokraternas planer. Det är orimligt att ta 1,6 miljarder kronor från en växande region med stora investeringsbehov. Det måste vara statens ansvar att utjämna skillnader och se till att glesbygden får det stöd den kan behöva, inte Region Stockholms invånares, säger Irene Svenonius (M).

Fakta
Region Stockholm är den enda regionen i landet som betalar utjämningsskatt. Under 2017 betalade Region Stockholm netto 1,5 miljarder kronor. Nu föreslås att Region Stockholm ska betala ytterligare 1,6 miljarder i kostnadsutjämning kommande år.

För Region Stockholms del motsvarar försämringen på 1,6 miljarder mer än vad det kostar att driva Södertälje sjukhus ett helt år eller heltidslöner till fler än 2000 sjuksköterskor under ett år. För en familj i Stockholmsregionen motsvarar detta drygt 3000 kronor. 

I dag bor 25 procent av Sveriges invånare i Stockholms läns, men står redan för 50 av statens skatteintäkter. 

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.