Skip to main content

​Svenonius: Utrusta sjukhusens ordningsvakter med kroppsburna kameror

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 07:29 CET

Otryggheten ökar i Stockholmsregionen med gängkriminalitet och skjutningar. Hot och våld i sjukvården har blivit vardag. Detta måste mötas med nya och effektiva verktyg. Capio S:t Görans sjukhus införde hösten 2017 kroppsburna kameror för ordningsvakter, vilket haft en lugnande effekt och ökat den upplevda tryggheten. Nu tar finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) initiativ till att införa kroppsburna kameror för ordningsvakter på landstingets samtliga sjukhus.

- Jag är bredd att pröva alla åtgärder för att öka tryggheten för våra medarbetare och patienter. Det behövs, särskilt när polistätheten i Stockholm län inte har varit såhär låg på tio år och när regeringen hindrar oss från att använda kameror på exempelvis akuten. Det gör att vi måste överväga egna och andra verktyg för att upprätthålla säkerheten, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

Fakta

  • Förra året hade landstingets sjukhus över 7500 ingripanden av ordningsvakter.
  • S:t Görans sjukhus började med kroppskameror i oktober 2017. Det är en permanent åtgärd och inga negativa synpunkter har inkommit från vare sig patienter, besökare eller personal.
  • Erfarenheter från kroppskameror för poliser i Storbritannien visar på att situationer inte eskalerar i samma omfattning och att våldsanvändandet minskar.
  • Landstingsdirektören och landstingets säkerhetschef har fått i uppdrag att i samråd med säkerhetscheferna vid landstingets akutsjukhus snarast utreda införandet av kroppskameror på relevant personal vid akutmottagningarna i länet. 

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.