Skip to main content

Stark SL-ekonomi öppnar för nysatsningar på kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 06:00 CEST

SL går fortsatt starkt efter flera år av intensivt arbete med att stärka kollektivtrafikens intäkter och sänka kostnadsutvecklingen. Den senaste prognosen för 2018 visar på ett överskott om 400 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor mer än resultatkravet på 250 miljoner kronor. SL får därför i uppdrag att snabbanalysera hur och på vilket sätt en del av detta överskott kan användas till att utöka och förstärka trafiken i närtid.

- Vi har inte bara vänt SL:s ekonomi från underskott till överskott, vi ser nu också hur denna trend har varat under en längre tid och hur det starka resultatet delvis möjliggör för ytterligare satsningar på mer, bättre och utökad kollektivtrafik, säger trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M).

- Att ha ordning och reda i kollektivtrafikens ekonomi börjar och slutar med att ha kontroll över trafikens kostnader. Nu är inte tidpunkten att släppa på vare sig livremmen eller svångremmen. Fortsatt kostnadskontroll och effektivitet i verksamheten är viktiga förutsättningar för att kunna förstärka trafiken där det verkligen behövs och samtidigt ha ekonomiska muskler för att fortsätta genomföra viktig utbyggnad av kollektivtrafiken, fortsätter Kristoffer Tamsons.

- Det har krävts tuffa och många gånger svåra beslut för att nå hit. Det gäller nu att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att kunna använda delar av det säkrade överskottet till miljonsatsningar på trafiken, samtidigt som detta inte innebär grönt ljus för alla de önskelistor som finns för olika favorit- eller prestigeprojekt. Nu startar ett skyndsamt, men också nogsamt arbete med att undersöka hur stort vårt reformutrymme är och hur det kan komma resenärerna till del på ett så bra och snabbt sätt som möjligt, avslutar Kristoffer Tamsons.

Fakta om månadsrapport för mars 2018 med prognos för helår 2018
Den senaste årsprognosen för 2018 tyder på ett överskott om 400 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor över resultatkravet på 250 miljoner kronor. Bedömningen är att även 2019 har goda förutsättningar att leverera ett högre resultat är resultatkravet på 250 miljoner. Detta är också en del i en längre tids trend, där bland annat fjolårets resultat visade på överskott om närmare en halv miljard kronor.

Biljettintäkterna ökar med 4,3 procent motsvarande 85 miljoner kronor jämfört med utfall motsvarande period 2017. Biljettintäkterna överstiger dessutom årets budget med 30 miljoner kronor och avser huvudsakligen en volymbaserad ökning kopplat till ökad försäljning av periodbiljetter i SL-trafiken, främst 30-dagarsbiljetter.

Trafikkostnaderna har ökat med 0,1 procent jämfört med utfall motsvarande period 2017. Det ska jämföras med hur trafikeringskostnaderna mellan 2012 och 2016, sett till hela landet, ökade i genomsnitt med 4,2 procent per år.

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.