Moderaternas val av ordföranden till stadsdelsnämnder, facknämnder och kommunala bolag

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 18:35 CET

Moderaternas kommunfullmäktigegrupp har ikväll, den 5/12, nominerat ordförande och gruppledare till stadsdelsnämnder, facknämnder och kommunala bolag. Skiftet av ordföranden i nämnderna sker den 1 januari 2019 medan skiftet i de kommunala bolagen sker den 1 april 2019.

 • Ikväll har Moderaterna nominerat ett starkt lag i arbetet för att tillsammans utveckla Stockholm till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar stad. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta politiker föra Stockholm in i 2020-talet, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd.
 • När det nya ledarskapet kommer på plats så ska vi tillsammans arbeta för ökad trygghet, ett bättre företagsklimat och en skola där elever klarar kunskapsmålen, avslutar Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd.

Stadsdelsnämnder

Bromma stadsdelsnämnd: Ordförande, Johan Paccamonti

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd:Ordförande, Gustav Johansson

Farsta stadsdelsnämnd: Ordförande, Lars Jilmstad

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd: Ordförande, Bo Arkelsten

Norrmalms stadsdelsnämnd: Ordförande, Petra Gardos Ek

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd: Ordförande, Benjamin Dousa

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd: Ordförande, Ole-Jörgen Persson

Södermalms stadsdelsnämnd: Ordförande, Christoffer Järkeborn

Älvsjö stadsdelsnämnd: Ordförande, Johan Nilsson

Östermalms stadsdelsnämnd: Ordförande, Andrea Ström

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd:Gruppledare, Anette Hellström

Kungsholmens stadsdelsnämnd:Gruppledare, Christer H Sjöblom

Skarpnäcks stadsdelsnämnd:Gruppledare, Billy Östh

Skärholmens stadsdelsnämnd:Gruppledare, Elisabeth Johnson

Nämnder

Exploateringsnämnden: Ordförande, Johan Nilsson

Fastighetsnämnden: Ordförande, Dennis Wedin

Kyrkogårdsnämnden: Ordförande, Annette Lundquist Larsson

Servicenämnden:Ordförande, Eva Solberg

Stadsbyggnadsnämnden: Ordförande, Joakim Larsson

Valnämnden: Ordförande, Aleksander Lestaric

Arbetsmarknadsnämnden:Gruppledare, Andréa Ström

Avfallsnämnden:Gruppledare, Fritz Lennaárd

Idrottsnämnden: Gruppledare, Bo Sundin

Kulturnämnden:Gruppledare, Kristina Lutz

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:Gruppledare, Torbjörn Erbe

Socialnämnden:Gruppledare, Ole-Jörgen Persson

Trafiknämnden:Gruppledare, Ulla Hamilton

Utbildningsnämnden:Gruppledare, Anna Cederschiöld Stuart

Äldrenämnden:Gruppledare, Yvonne Fernell-Ingelström

Överförmyndarnämnden:Gruppledare, Hanna Broberg

Kommunala bolag

Stockholms Stadshus AB: Ordförande, Anna König Jerlmyr

Stockholm Business Region AB:Ordförande, Anna König Jerlmyr

Mässfastigheter i Stockholm AB: Ordförande, Anna König Jerlmyr

Stockholmsmässan AB: Ordförande, Anna König Jerlmyr

Svenska Bostäder AB: Ordförande, Joakim Larsson

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB: Ordförande, Dennis Wedin

Familjebostäder AB:Ordförande, Dennis Wedin

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB: Ordförande, Dennis Wedin

S:t Erik Fiber AB: Ordförande, Ulla Hamilton

Stokab: Ordförande, Ulla Hamilton

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB): Ordförande, Peter Jönsson

Stockholm Exergi Holding AB: Ordförande, Alexandra Grimfors

Storstockholms brandförsvar: Ordförande, Ole-Jörgen Persson

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:Gruppledare, Jennyfer Redin

Stockholm Vatten och Avfall AB:Gruppledare, Fritz Lennaárd

Stockholms Hamn AB: Gruppledare, Jonas Nilsson

Stockholms Stads Parkerings AB:Gruppledare, Sophia Granswed Baat

Stockholms Stadsteater AB:Gruppledare, Kristina Lutz

Stockholmshem AB:Gruppledare, Sophia Granswed Baat

Presskontakt: Edward Tovi, 076-122 92 02

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Läs vidare »

Stockholms stad får högsta möjliga kreditbetyg

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 07:00 CET

Stockholms stad får högsta möjliga kreditbetyg(rating), AAA/Stable respektive A-1+ av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s. Standard & Poor´s menar att Stockholms stads finanser kommer att vara stabila och starka under de kommande två åren. Dessutom är de också positiva till att Stockholms finansiella styrning kommer att förbli klok och därmed klara av utmaningarna med kommande infrastrukturinvesteringar och demografiska förändringar.

- Det är positivt att Stockholms stad står starkt finansiellt rustat och det ger oss skyddsvallar inför sämre tider. Nu ska vi fortsätta att arbeta för att förstärka Stockholms ekonomi och kontrollera skuldsättningen. En stark ekonomi ger oss möjligheter till fortsatta nödvändiga investeringar i vår gemensamma välfärd, trygghet och digitalisering, säger Anna König Jerlmyr (M), Finansborgarråd.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Stockholms stad får högsta möjliga kreditbetyg(rating), AAA/Stable respektive A-1+ av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s. Standard & Poor´s menar att Stockholms stads finanser kommer att vara stabila och starka under de kommande två åren.

Läs vidare »

Finansborgarrådet inviger företagarmässan Eget Företag

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 09:01 CET

Preliminärt förslag på skattesats för Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 08:50 CEST

Den grönblå majoriteten i Stockholms stad presenterar ett preliminärt förslag att skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad på 17:90 öre per skattekrona. Det slutgiltiga ställningstagande för skattesatsen kommer att presenteras i samband med att budgeten för Stockholms stad 2019 offentliggörs i sin helhet.

- Jag beklagar att kommunallagen är så fyrkantig att vi tvingas ta ställning till skattesatsen innan budgetarbetet är färdigt och budgetramarna i sin helhet är kända. Jag lovar att återkomma med slutgiltig skattesats för 2019 när budgeten i sin helhet är klar och offentliggörs, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Fakta om det preliminära beslutet

 • Kommunallagens bestämmelse att kommunstyrelsen måste föreslå skattesats senast den 31 oktober och kommunfullmäktige fastställa densamma senast den 30 november gör att staden tvingas ta ställning till 2019 års skattesats innan dess att budgetarbetet är färdigt och helheten i budgetramarna kända.
 • På grund av att innevarande år är valår och eftersom valresultatet medförde att det dröjde längre än vanligt att bilda en styrande majoritet för staden har tidsutrymmet för budgetprocessen blivit avsevärt mindre än brukligt.
 • Det komplicerade parlamentariska läget nationellt och den utdragna regeringsbildningsprocessen gör dessutom att det inte heller finns någon statsbudget presenterad, med följd att de finansiella effekterna av budgetpropositionen på statsbidrag inte är kända.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Den grönblå majoriteten i Stockholms stad presenterar ett preliminärt förslag att skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad på 17:90 öre per skattekrona. Det slutgiltiga ställningstagande för skattesatsen kommer att presenteras i samband med att budgeten för Stockholms stad 2019 offentliggörs i sin helhet.

Läs vidare »

Moderaterna presenterar nya borgarråd

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 13:30 CEST

Idag presenteras ett starkt lag med tio borgarråd som tillsammans ska föra Stockholm framåt in i 20-talet. Vid sidan av Anna König Jerlmyr, gruppledare för Moderaterna och tillträdande finansborgarråd, föreslås från Moderaterna Joakim Larsson till stadsbyggnadsborgarråd och Dennis Wedin till bostads- och fastighetsborgarråd.

- Vi kommer att hålla en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet. Men stadsutveckling handlar inte bara om kvantitet, utan också om kvalitet. Vår stad ska utformas med kvartersstrukturer och med hänsyn till de olika stadsdelarnas karaktär. För oss är trygghetsfrågorna en integrerad del av stadsbyggnadsområdet. Vi kommer att värna trädgårdsstaden och årsringarna. Med vår politik finns en balans mellan att bevara och att nyskapa. Vi vill ha en varsam stadsutveckling som tar tillvara Stockholms unika gröna och blå värden, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Jag är väldigt hedrad och ser med tillförsikt fram emot mitt nya uppdrag. Tillsammans i det nya grönblå samarbetet har vi höga ambitioner för fler bostäder i Stockholm. Målsättningen är att bygga 10 000 klimatsmarta bostäder per år fram till 2025. En viktig fråga är också att möjliggöra för ombildningar i ytterstaden där allmännyttan är dominerande. Att de som så önskar ska få möjligheten att äga sitt boende, givetvis för marknadsmässiga priser. Jag ser fram emot att kavla upp ärmarna och sätta igång arbetet, säger Dennis Wedin (M). 

Fakta

Joakim Larsson, 46 år, Södermalm, förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms stad.

Dennis Wedin, 30 år, Spånga, ledamot i kommunstyrelsen.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

​Idag presenteras ett starkt lag med tio borgarråd som tillsammans ska föra Stockholm framåt in i 20-talet. Vid sidan av Anna König Jerlmyr, gruppledare för Moderaterna och tillträdande finansborgarråd, föreslås från Moderaterna Joakim Larsson till stadsbyggnadsborgarråd och Dennis Wedin till bostads- och fastighetsborgarråd.

Läs vidare »

Pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:00 CEST

I dag klockan 13.30 bjuder det Grönblåa samarbetet i stadshuset in media till mingel för att presentera majoritetens förslag på borgarråd. Vid minglet ges tillfälle till enskilda intervjuer och fotografering.

När: Måndagen den 15 oktober, klockan 13.30-14.30

Var: Stockholm Stadshus, Pelargången, utomhus.

Varmt välkomna!

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

I dag klockan 13.30 bjuder det Grönblåa samarbetet i stadshuset in media till mingel för att presentera majoritetens förslag på borgarråd. Vid minglet ges tillfälle till enskilda intervjuer och fotografering. När: Måndagen den 15 oktober, klockan 13.30 - 14.30 Var: Stockholm Stadshus, Pelargången, utomhus. Varmt välkomna!

Läs vidare »

Ett grönblått samarbete i Stockholm har skapats

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 12:41 CEST

I Stockholms stadshus har ett grönblått samarbete mellan Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna skapats. Samarbetet innebär en stabil majoritet som kan styra staden under den kommande mandatperioden.

- Nu tar vi ansvar för Stockholm och för att skapa en långsiktig och stabil majoritet. Det skapar förutsebara möjligheter till reformer som Stockholm behöver för att utvecklas. Jag är övertygad om att utvecklingen leder till ett Stockholm som är innovativt, tryggt, hållbart och där valfriheten utvecklas snarare än monteras ned, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare.

- Nu bryter vi blockpolitiken i Sveriges huvudstad så att vi får ett starkt majoritetsstyre. Vår starka mitt innebär att vi stänger ute alla ytterlighetspartier från inflytande. I en orolig tid slår vi vakt om Stockholm som en öppen och fri stad, säger Lotta Edholm (L), gruppledare.

- Miljöpartiet kommer att fortsätta leverera en offensiv klimat- och miljöpolitik i Stockholm. Genom det Grönblå samarbetet kan vi nu ytterligare skärpa stadens miljömål. Vi kommer att införa miljözoner, satsa på kollektivtrafik istället för att bygga Östlig förbindelse, införa en ny cykelmiljard och en ny klimatmiljard, begränsa flygresorna för stadens tjänstepersoner och inrätta flera nya naturreservat. Och detta är bara ett axplock av miljö- och klimatpolitiken för den kommande mandatperioden, säger Daniel Helldén (MP), gruppledare.

- Som centerpartist är jag oerhört stolt över att gå fram med ett grönblått samarbete som skapar en stabil majoritet som kan ta ansvar för Stockholm. Det nya samarbetet säkerställer att Stockholm kommer att fortsätta vara en öppen, medmänsklig och grön stad. Centerpartiet levererar fler viktiga vallöften. Bland annat genom att rädda Årstaskogen, Fredhällsparken och genom satsningar på integration, fler jobb och en mer levande stad, säger Karin Ernlund (C), gruppledare.

- Mycket pekar på att Stockholm kommer att gå in i en lågkonjunktur samtidigt som vi har stora utmaningar inom välfärden och trygghetsområdet. I en sådan tid är det viktigt att få till en stabil politisk majoritet med rätt politiska prioriteringar. Inom ramarna för detta samarbete kommer Kristdemokraterna kunna få genomslag för många av våra hjärtefrågor inom bl.a. äldreomsorgen och trygghetsfrågorna, säger Erik Slottner (KD) gruppledare.

Fakta

Sedan måndagen den 1 oktober har det pågått förhandlingar mellan Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, och Kristdemokraterna med syfte att få till stånd en stabil majoritet för Stockholms stad.

På måndag den 15 oktober klockan 18.00 röstar Kommunfullmäktige fram kommunstyrelse och borgarråd för den kommande mandatperioden. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

I Stockholms stadshus har ett grönblått samarbete mellan Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna skapats. Samarbetet innebär en stabil majoritet som kan styra staden under den kommande mandatperioden.

Läs vidare »

​Pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 10:00 CEST

I dag klockan 12.30 bjuder Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna in till pressträff.

När: Fredagen den 12 oktober, klockan 12.30

Var: Stockholm Stadshus, Paulirummet

Föranmälan krävs och sker till: charlotte.m.nilsson@stockholm.se eller 076 122 91 31

Varmt välkomna!

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

I dag klockan 12.30 bjuder Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna in till pressträff. När: Fredagen den 12 oktober, klockan 12.30 Var: Stockholm Stadshus, Paulirummet Föranmälan krävs och sker till: charlotte.m.nilsson@stockholm.se eller 076 122 91 31 Varmt välkomna!

Läs vidare »

Anna König Jerlmyr Stockholms mest kryssade politiker

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 13:22 CEST

Moderaternas finansborgarrådskandidat Anna König Jerlmyr får flest personkryss av alla Stockholms politiker, med sammanlagt 12 312 personröster, enligt Valmyndighetens sammanräkning. Det är fler kryss än de rödgrönrosa partiernas toppkandidater får tillsammans.

​M: Socialdemokraterna har slösat bort stockholmarnas pengar

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 19:24 CEST

Socialdemokraterna i Stockholms stad har höjt skatten i flera omgångar, vilket nu motsvarar 1,4 miljarder kronor per år. Det innebär cirka 4000 kronor i skattehöjning per familj och år. Beskedet från Socialdemokraterna år 2016 var att pengarna skulle gå ”oavkortat till skolan”. Idag kan vi se att pengarna istället har gått till onödig byråkrati, kanslier, konsulter och klotterplank.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • heiwlefcnabc.wgealcpenlztoepwiztczll@swutoxwckbnhokblmds.seuejj
 • 076 122 91 48

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och analyschef
 • erqniksp.reoanyadbasereyg@tqstefocyqkhgyolgem.gqsegl
 • 076 122 92 00

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • chtkarniloouttwee.bzm.krniiilspusokdn@znstaqocgkkhozolcym.ecsexe
 • 076 -12 29 131
 • 08-508 29 222

Om Moderaterna i Stockholms stad

Presstjänst

Pressjournummer: 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Anna König Jerlmyr
Finansborgarråd, gruppledare

Joakim Larsson
Stadsbyggnadsborgarråd, Vice gruppledare

Dennis Wedin,
Fastighet- och bostadsborgarråd

Adress

 • Moderaterna i Stockholms stad
 • Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
 • 105 35 Stockholm
 • Vår hemsida