Skip to main content

1000 bostäder markanvisade i Akalla och Husby

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 17:12 CEST

Under kvällens Exploateringsnämnd godkändes markanvisningar längst Finlandsgatan, vilket innebär ytterligare 1000 lägenheter kring Akalla och Husby.

- Att bygga samman den här delen av Husby och Akalla kommer att ge en helt ny karaktär till området. Med mer liv och rörelse i gatunivå som kommer att ge en ökad trivsel och trygghet. Järva är ett av stadens prioriterade områden och den här utvecklingen Finlandsgatan har en stor potential att lyfta området ytterligare, säger Johan Nilsson (M) ordförande Exploateringsnämnden.

Målet är att utveckla Finlandsgatan till en stadsgata kantad av bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska komplettera och stärka den befintliga bebyggelsen i stadsdelen och bidra till att stärka sambanden till intilliggande områden inom Akalla och Husby, samt till andra kringliggande stadsdelar.

Förklaring av bild:

  • Kv A – ByggVesta AB. Bostäder, ca 400 lägenheter (325 BR/ 75 HR).
  • Kv B – Grundbulten 29448 AB Finlandsgatan Stadsutveckling AB. Bostäder, ca 250 lägenheter (200 BR/ 50 HR). Bolaget ingår i koncernen Mattssons Fastighetsutveckling i Stockholm AB.
  • Kv C – Veidekke Eiendom AB. Bostäder, ca 250 lägenheter (200 BR/ 50 HR).
  • Kv D – Folkhem Trä AB. Bostäder, ca 100 BR.
  • Kv G & H – Sisab. Skola, idrottshall och förskola.
  • Kv I, J & K – Fastpartner AB. Kommersiell verksamhet; handel, hotell, vård. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222