Skip to main content

​Alltför kortsiktig lösning på den akuta elbristen

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2019 14:47 CEST

Anna König Jerlmyr

Regeringen har genom energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) presenterat ett samarbete med kraftleverantören Stockholm Exergi och elbolaget Ellevio för att möta den akuta kapacitetsbristen i Stockholmsregionen. Regeringen och branschen har även kommit överens om finansiering av investeringar i nya elnät.

- Jag välkomnar regeringens beslut att börja agera i elförsörjningsfrågan, som jag länge efterfrågat. Men tyvärr är detta inte tillräckligt. Stockholms elnät är i dagsläget både eftersatt och underdimensionerat och klarar inte ytterligare efterfrågan på el. Väl fungerande produktion och distribution av el är en avgörande faktor för tillväxt och grön omställning i Stockholm. Det är statens ansvar och jag förutsätter att regeringen kommer med ytterligare, långsiktiga lösningar, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

Stockholms elförsörjning är i dagsläget akut. Elbehovet ökar kraftigt då nödvändig infrastruktur och samhällsservice ansluts. Regionen växer snabbare än vad de lokala näten klarar av att försörja och framtidens behov ökar i takt med en stigande befolkning och en ökad elanvändning. Nu har Stockholm Exergi och Ellevio ingått ett avtal som under de kommande 12 åren ska tillhandahålla tillgången på förnybar eleffekt i Stockholm. Det kommer däremot behövas fler åtgärder på lång sikt i takt med att staden växer.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222