Skip to main content

Anna König Jerlmyr (M): "Nu behövs handlingskraft, inte byråkrati"

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2018 15:11 CEST

I dag tog regeringen emot en utredning som föreslog att tillståndsplikten för kamerabevakning tas bort för brottsbekämpande myndigheter. Det är i helt rätt riktning, men det räcker inte hela vägen. Ska detta få effekt behövs fler polisanställda för att vi på allvar ska kunna förebygga och klara upp brott i Stockholm.

- Ska kamerorna få maximal effekt behövs samtidigt en storsatsning på fler poliser. Det säger sig självt: det måste finnas poliser som tittar på filmerna och det måste finnas poliser som kan gripa brottslingar som identifieras via kamerorna. Vi moderater föreslår därför 2930 fler polisanställda till Stockholmsregionen, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarrådskandidat.

- För att vända trygghetskrisen behövs handlingskraft, inte byråkrati. Därför är utredningens förslag helt i riktning vad vi behöver. Nu får inte regeringen dra utredningens förslag i långbänk, säger Anna König Jerlmyr (M).

Fakta

  • Moderaterna föreslår minst 10 000 fler polisanställda i hela landet. Polisorganisationen bestämmer själva hur dessa ska fördelas mellan sina sju regioner. Baserat på dagens fördelning av polisanställda och med hänsyn tagen till befolkningsunderlagen skulle fördelningen länsvis innebära 2930 polisanställda till Stockholmsregionen.
  • Det krävs också åtgärder för att behålla poliser i yrket och locka betydligt fler kvalificerade sökande till polisutbildningen. Det enskilt största skälet till de många polisavgångarna är lönen. Moderaterna vill därför tillföra resurser som skulle möjliggöra en höjning av polisernas löner med i snitt 3 000 kronor i månaden.
  • Moderaternas satsning på Polisen innebär sammanlagt 5,6 miljarder kronor extra utöver nuvarande anslag. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222