This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm.
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm.

Pressmeddelande -

EBO-lagen: 15 områden i Stockholm begränsas

Regeringen har infört en ny lagstiftning som gett kommunerna möjlighet att begränsa lagen om eget boende, EBO-lagen, i områden med socioekonomiska utmaningar. 

Stockholms stad har nu valt vilka områden som kommer att prövas att begränsas i enlighet med lagen. De begränsade 15 av 544 områdena i Stockholms stad som är aktuella ligger i Rinkeby, delar av Tensta, delar av Husby och delar av Skärholmen. Dessa områden har valts utifrån att där exempelvis finns hög arbetslöshet, låg utbildningsgrad och låga inkomster samt en utbredd trångboddhet. 

– Stockholm behöver arbeta på flera olika sätt för att motarbeta segregation och trångboddhet. Staden kommer nu att pröva att använda sig av denna lagstiftning i vissa områden där det exempelvis finns hög arbetslöshet, låg utbildningsgrad och låga inkomster samt där det finns en utbredd trångboddhet. Samtidigt fortsätter vi med integrationsarbetet, men även arbetet mot oriktiga hyresförhållanden och för att skapa hyresrätter med lägre hyra, insatserna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att bryta bidragsberoendet och arbetet för att skapa en likvärdig skola som ger alla barn och unga goda förutsättningar i hela staden, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Vi kommer att noga följa utvecklingen för att se om detta ger avsedda effekter i Stockholm så att det till höstens ansökningsomgång blir möjligt att justera genom att lägga till eller dra bort områden utifrån en djupare analys avseende statistik, effekter och konsekvenser, fortsätter Anna König Jerlmyr. 


Fakta:

Lagen om eget boende, EBO-lagen, möjliggör för en asylsökande att själv välja var man bosätter sig under asylprocessen. Med de ändringar som nu gjorts av lagstiftningen kan en kommun begränsa EBO i områden med socioekonomiska utmaningar. Det innebär att den som är asylsökande inte har rätt till statligt stöd om den bosätter sig i något av de utpekade områdena. Dock har man fortfarande rätt att bosätta sig där.

Med hjälp av bakgrundsvariabler från SCB som mäter socioekonomin i olika delar av Stockholm har vi identifierat fyra platser i staden som sticker ut vad gäller socioekonomisk segregation. Dessa utgör geografiskt hela Rinkeby, delar av Tensta, delar av Husby och delar av Skärholmen.

Presskontakt: Caroline Cederquist, 076-122 91 97

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Relaterade nyheter