Skip to main content

Finansborgarrådet om förseningarna av förbifarten: "Läget är allvarligt"

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2019 08:47 CET

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr kritiserar nu kraftfullt beskedet om att Förbifart Stockholm försenas med fyra år till 2030 med ökade kostnader på över tre miljarder som följd.

- Läget är allvarligt. Stockholm behöver nödvändiga investeringar i infrastruktur där förbifarten är en central del. Notan för förseningar och fördyringar kan inte skickas till Stockholmarna som redan medfinansierar både tunnelbana, investeringar i elförsörjning samt väginfrastruktur. Nu förväntar jag mig att staten och den socialdemokratiska regeringen står för de ekonomiska konsekvenserna då stockholmarna är de som drabbas av de tidsmässiga konsekvenserna som gör det svårare att komma till och från jobbet säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

- Förbifarten behövs för att avlasta infarterna till Stockholms centrala delar för att minska sårbarheten i trafiksystemet samt knyta ihop de södra och norra delarna i Stockholmsregionen. Därför är det oerhört allvarligt att förseningarna skjuter fram färdigställandet till 2030, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden.

E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4: an binder ihop norra och södra Stockholm. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Källa: Trafikverket 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222