Skip to main content

Finansborgarrådet om trygghetsundersökning: "Ingen stockholmare ska känna sig rädd på våra gator."

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2019 12:21 CET

Anna König Jerlmyr

Länsstyrelsen i Stockholm visar i sin senaste medborgarundersökning att otryggheten och den upplevda otryggheten har ökat kontinuerligt i Stockholms län under de senaste åtta åren. Länsstyrelsen skriver i rapporten att otryggheten märks såväl på gator och torg, i kollektivtrafiken som i bostadsområden.

-Det är en dyster utveckling som vi är väl medvetna om och vi i staden tar detta på största allvar. Vi prioriterar trygghetsfrågorna och har bland annat utökat antalet ordningsvakter, satt upp fler trygghetskameror och gör omfattande investeringar för en tryggare stadsmiljö. Men det är flera aktörer som måste tillsammans agera för att bryta denna nedåtgående trend och den s-styrda regeringen måste se till att vi får fler poliser på våra gator. Jag kommer att göra allt som står i min makt för att Stockholm ska bli en tryggare stad, ingen stockholmare ska känna sig rädd på våra gator oavsett var i staden man bor, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

Länsstyrelsen i Stockholms län genomför medborgarundersökningar vartannat år. I undersökningen för i år har 14 000 personer i Stockholms län i åldrarna 18–85 år fått svara på frågorna om tryggheten. Frågeformuläret berör invånarnas syn på boende, arbete, ekonomi, kommunikationer, trygghet, miljö, förtroende för samhällsfunktioner med mera. Svarsfrekvensen är på 44 procent, det vill säga att 6 200 stockholmare har svarat. 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222