Skip to main content

​Klart: Nu går vi vidare med nödvändig renovering av Stadsbiblioteket

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2019 18:00 CET

Majoriteten i Stockholms stads kommunfullmäktige har idag tagit beslut om att det eftersatta underhållet av Stadsbiblioteket ska åtgärdas under en femårsperiod till en total investering om 260 miljoner kronor. Underhållsåtgärderna är nödvändiga för uppfyllande av myndighetskrav.

- Det är inte en dag för tidigt, med tanke på att inga större investeringar har gjorts på Stadsbiblioteket sedan 80-talet. De åtgärder vi nu kommer att vidta är helt nödvändiga för att klara myndighetskrav. Den grönblåa majoriteten tar ansvar för Stadsbiblioteket och har idag beslutat om ett fullt finansierat förslag, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

- Det är för mig helt ofattbart att Socialdemokraterna idag motsatte sig beslutet om att rusta upp Stadsbiblioteket. De vidtog inte några åtgärder under förra mandatperioden och även nu driver de på för att ytterligare försena och fördyra renoveringen av en vacker kulturinstitution. Stockholmarna behöver sitt stadsbibliotek, och därför är det viktigt att renoveringarna nu skyndsamt påbörjas, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Fakta

De tidigare alternativ som utretts och som avsett omfattande ombyggnad, utveckling och renovering har visat sig inte vara ekonomiskt hållbara. Därför har fastighetsnämnden och kulturnämnden i ett gemensamt genomförandebeslut istället föreslagit att fastigheten underhålls till en investeringsutgift om 260 miljoner kronor. De underhållsåtgärder som föreslås innebär ett ansvarstagande för fastigheternas fortsatta värde och säkerställer att kulturnämndens verksamhet kan fortgå utan att drabbas av akuta driftsstopp.

De underhållsåtgärder som planeras inom en femårsperiod är uppfyllande av myndighetskrav, förbättrad brandsäkerhet, tekniska installationer, utvändig renovering samt åtgärder av vatten och avlopp. De så kallade basarerna med externa hyresgäster behöver tomställas på grund av omfattande underhållsåtgärder. En översyn av fastigheterna kommer göras generellt för ökad barnsäkerhet och tillgänglighet.

Investeringsutgiften uppgår till 217 miljoner kronor, vilket innebär 260 miljoner kronor inklusive index. Efter 2025 då underhållsprojektet är genomfört tillkommer cirka 5 miljoner kronor per år för att fastigheterna ska fortsätta vara välskötta. Projektets påverkan på fastighetsnämndens resultatbudget bedöms som neutralt. Investeringen medför en ökad hyreskostnad för kulturnämnden om 7 miljoner kronor år 1 och hyresintäkter för externa hyresgäster kommer sättas marknadsmässigt.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222