Skip to main content

​Klubbat: Samverkan för ett tryggare Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 20:51 CET

Anna König Jerlmyr

Under kommunfullmäktige 4 november 2019 klubbades stadens fördjupade samverkan med polisen. En välkommen överenskommelse som innebär en hög ambition för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Stockholm, bland annat genom fler kontinuerliga avstämningar för gemensam lägesbild och prioritering, riktat arbete mot utsatta områden och stärkt avhopparverksamhet för kriminella.

- Stockholms stad har sedan länge jobbat nära polisen och det är med stora förhoppningar vi nu går in i det här fördjupade samarbetet. Tryggheten är min viktigaste prioritering som finansborgarråd och jag jobbar hårt för att alla stockholmare ska känna sig trygga oavsett plats eller tid på dygnet. Till 2025 ska den upplevda otryggheten halveras och våra särskilt utsatta områden ska bort från polisens lista. Det är höga ambitioner, och därför är samverkansöverenskommelsen ett viktigt steg, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad

Prioriterade samverkansområden:

  • riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
  • unga i risk för kriminalitet
  • skolan som brottsplats
  • avhopparverksamhet för kriminella
  • arbetet mot våldsbejakande extremism
  • särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
  • otillåten påverkan
  • otillåtna bosättningar
  • ordningsvakter
  • kameraövervakning

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222