Skip to main content

Kraftig ökning av utsatthet för sexualbrott bland unga tjejer i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2018 10:59 CEST

Enligt Stockholmsenkäten, Stockholms stads återkommande enkät bland skolelever i grundskola och på gymnasiet, anger tre gånger så många tjejer i åk 2 på gymnasiet att de har blivit utsatta för sexualbrott jämfört med tidigare mätningar. Sedan 2010 har det också skett en kraftig ökning av försämrad psykisk hälsa bland tjejerna på gymnasiet. En ökning från 33 procent 2010 till 44 procent 2018. Nu riktar Moderaternas oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr kraftig kritik mot det socialdemokratiska styret i Stockholms stad som inte har tagit otryggheten och den psykiska ohälsan på allvar.

- Jag har under mandatperioden förvånats över hur majoriteten avfärdat sexuella trakasserier på stadens egna festivaler. Att de öppnat upp för separata badpooler för kvinnor istället för att ta krafttag mot förövarna. Nu ser vi att många unga tjejer har blivit utsatta för sexualbrott. Stockholms stad måste nu påbörja en omfattande och långsiktigt insats i skolorna där offer för sexualbrott uppmuntras att polisanmäla. Stockholms stad behöver också förstärka elevhälsan så att utsatta får möjlighet att söka stöd i skolan, säger Anna König Jerlmyr.

Moderaterna kräver en tydligare nolltolerans mot kränkningar i skolan. Alla uppgifter om sexuella övergrepp ska polisanmälas. Samtidigt måste fler få möjlighet till stöd, inte minst under sommaren då många elever står helt utan stöd. Därför kommer Moderaterna att säkerställa att elevhälsan inte enbart finns tillgänglig utan också utbyggd i skolan och på nätet under kvällar, helger och lov.

- Sexualbrottsanmälningarna ökar men samtidigt vet vi att det finns ett stort mörkertal. En del av offren hittar vi i klassrummen. Nu måste vi förstärka insatserna så att vi både förebygger sexualbrott samt ge stöd och rättskydd åt de utsatta, säger Anna König Jerlmyr.

Moderaternas Anna König Jerlmyr öppnar också upp för att förändra Stockholmsenkäten.

- Med all den vetskap vi idag besitter om moralpoliser i ytterstaden och om hedersrelaterat våld och förtryck är det anmärkningsvärt att dessa frågor inte ställs i en enkät riktade mot unga i skolan. Dessutom bör sympatier med våldsbejakande rörelser kartläggas så vi får en bild av framväxten av antidemokratiska krafter i Stockholm, säger Anna König Jerlmyr

Stockholm måste vara en trygg stad att växa upp i. Då måste alla elever kunna gå till skolan utan rädsla eller oro.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222