Skip to main content

M lanserar ny plan för effektiv etablering i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2018 12:00 CEST

Moderaterna i Stockholms stad presenterar idag en ny etableringsmodell för nyanlända. Modellen bygger på att Stockholms stad ska införa ett Etableringscentrum som möter alla nyanlända oavsett anvisningsgrund. Målet är att alla ska få en individuell plan inom en vecka och att ingen ska behöva vänta mer än två år på att komma i arbete.

- Vi behöver korta ledtiderna för nyanländas etablering. Fler måste känna att de kan bidra, redan från första dagen i Stockholm. Alla nyanlända måste mötas av en gemensam ingång där verksamheter från statliga myndigheter och Stockholms stad sitter samlade, säger Anna König Jerlmyr (M), Finansborgarrådskandidat i Stockholms stad.

- Den socialdemokratiska majoriteten saknar en sammanhållen process för nyanländas etablering i Stockholm. Stadens revisorer har sedan tidigare riktat kritik mot bristande etablering. I ett läge där sex av tio bidragsberoende är utrikesfödda efter en period av långvarig högkonjunktur är det viktigt att ha en tydlig strategi som leder till jobb och egen försörjning, fortsätter Anna König Jerlmyr (M).

Fakta

Moderaterna vill skapa en gemensam ingång för alla nyanlända. Oavsett om nyanlända är egenbosatta, anhöriginvandrare, kvotflyktingar eller kommunanvisade ska alla bli anvisade till ett och samma etableringsprogram. I ett första skede ska nyanlända hänvisas till ett etableringscentrum, en gemensam ingång. Här ska det finnas en samlad kompetens, experter från staden, Arbetsförmedlingen och andra aktö­rer. Därefter ska det finnas tre olika spår beroende på utbildningsbakgrund. Specialiserade jobbtorg och Arbetsförmedlingen ska bistå med validering och relevanta insatser för nyanlända. Exempelvis vuxenutbildning, kompletterande utbildning eller yrkessvenska. Efter insatser ska externa jobbexperter bistå med matchning och arbetsgivarekontakter. Deras uppdrag är att hjälpa den nyanlända att kom­ma i arbete.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222