Skip to main content

M vill se ny utredning av Pålsundet efter nya uppgifter

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2018 11:36 CEST

I samband med att uppdaterad information kring förstärkningsarbetet av Söder Mälarstrand vid Pålsundet har framkommit från trafikkontoret vill Moderaterna att alternativ gestaltning utreds. Det nya alternativet innebär att Pålsundet får behålla mer av sin karaktär och att förstärkningen sker med mindre ingrepp i den vackra miljön och till en lägre kostnad.

- Det är ett glädjande besked att det finns bättre alternativ för förstärkningsarbetet av Pålsundet. Vi Moderater har alltid velat värna miljön utmed Söder Mälarstrand och välkomnar möjligheten att upprustningen kan ske med mindre ingrepp. Jag ser däremot mycket allvarligt på det faktum att trafikkontoret inte har informerat oss förtroendevalda politiker när vi under hela processens gång har efterfrågat fler alternativ än det vi fick presenterat för oss från början. Det är oacceptabelt, säger Cecilia Brinck (M), Vice ordförande i Trafiknämnden. 

- Vi vill nu att trafikkontoret går vidare med en utredning av projektet utifrån den nya informationen som har framkommit. Vi kommer även kräva att den S-styrda majoriteten utreder Trafikkontorets arbete i ärendet, och presenterar en förklaring till varför vi förtroendevalda politiker har fått felaktig information, avslutar Cecilia Brinck (M). 

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222