Skip to main content

Stadsbyggnadsnämnden godkänner över 8000 bostäder

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2019 18:50 CET

Under stadsbyggnadsnämnden torsdag den 12 december godkändes 8000 bostäder i olika skeden av byggprocessen. Totalt godkändes ca 4890-5240 bostäder i startpromemorior, ca 234 bostäder i antaganden och ca 3530 bostäder i godkännande av detaljplan.

- Det är glädjande att Stockholm håller en hög byggtakt trots signaler om en vikande marknad. Stockholm är i stort behov av nya bostäder och arbetsplatser för att kunna fortsätta växa och driva ekonomin framåt, säger Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgarråd.

Besluten innebär att staden överträffar prognoserna för 2019 och landar på drygt 10 000 bostäder i start-promemorior och 5322 bostäder i godkända och antagna detaljplaner.

- Det är mycket positivt att de prognoser som staden sätter upp också håller och att vi nu kan överträffa dessa prognoser även i ett tufft marknadsläge. Det är viktigt för Stockholm att fler stora projekt nu kan gå vidare i processen mot byggstart, säger Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgarråd.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222