This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Anna König Jerlmyr

Pressmeddelande -

Stockholms stad släpper konjunkturrapport

Stockholms stad har tagit fram en konjunkturrapport som analyserar konjunkturläget för Stockholmsregionen. Syftet är att skapa beredskap för att kunna möta effekterna av förändringar i ekonomin. Rapporten fastställer att Sverige och Stockholm är på väg in i vad som beskrivs som en mild lågkonjunktur under 2020 och 2021. Detta riskerar att påverka stadens ekonomi genom bland annat minskade skatteintäkter. 

- Vi kommer fortsatt att göra de prioriteringar som krävs för en ekonomi i balans. Socialdemokraterna fördubblade stadens skuld under förra mandatperioden samtidigt som vi hade en högkonjunktur, vilket är under all kritik. Vi i den grönblå majoriteten för en ansvarsfull politik, vi har tagit fram åtgärder för att öka sysselsättningen, vi arbetar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete och att få människor att bli självförsörjande, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

- Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor och våra företagare är en av grundbultarna i Stockholms ekonomi. I en svag konjunktur är det extra viktigt att stärka näringslivet och förenkla för företagare att etablera sig, därför är jag stolt över att vi under året kommer implementera en näringslivspolicy med flertalet åtgärder som förenklar och förbättrar för våra företagare, fortsätter Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Relaterat material