Skip to main content

Bristande underhåll bakom dålig punktlighet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 16:01 CET

Punktligheten i kollektivtrafiken blir sämre och inställda avgångar blir fler, det bekräftas av SLs egna mätningar. Miljöpartiet de gröna vill se åtgärder för att förbättra framkomligheten och punktligheten. Annars riskerar vi att ännu fler väljer bilen framför kollektivtrafiken i Stockholms län.

– Det är alltför många tekniska problem på fordonen. Det är inte acceptabelt att så många avgångar ställs in och försenas på grund av bristande underhåll och tekniska fel i fordonsflottan, säger Yvonne Blombäck trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting och ledamot i Trafiknämnden.

– Orsaken till de stora fordonsproblemen måste utredas och åtgärdas för samtliga trafikslag. SL måste följa upp de avtal som är skrivna med underhållsentreprenörer och samtidigt se över vad som långsiktigt är bäst för att säkra kvaliteten i utförandet, säger Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting och ledamot i Trafiknämnden.

Förutom detta så ser vi att pendeltågstrafiken blir väldigt lidande av det allmänna sjukdomstillståndet på det nationella järnvägsnätet. Bristfälliga satsningar på järnvägsinfrastrukturen gör att framkomligheten på Trafikverkets överbelastade spår äventyras, med allvarliga följder i form av stora förseningar för SLs resenärer.

Miljöpartiet vill se att SL övertar ägandet och ansvaret för fordonen i busstrafiken, samt att kvaliteten i det upphandlade fordonsunderhållet för spårfordon analyseras. Effekten av kapacitetsbrist och otillräckligt underhåll på Trafikverkets nät måste också belysas och påtalas för regeringen, då det äventyrar stockholmsresenärernas tilltro till kollektivtrafiksystemet.

På Trafiknämndens möte på tisdag den 15:e februari kommer Yvonne Blombäck lägga fram ett förslag till beslut om behovet av åtgärder för att komma tillrätta med kvalitetsproblemen.

 

För mer information:
Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson (MP), 070-737 44 27, yvonne.blomback@politik.sll.se

Johan Tjerneng, pressansvarig, 070-737 45 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy