Skip to main content

Wennerholm till svars för SL:s trafikkaos

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 06:00 CET

Nu ställs Christer G Wennerholm (M) till svars för SL:s dåliga trafikinformation i snökaoset. Mp:s Yvonne Blombäck föreslår också att SL Kundtjänst startar en grupp på Facebook.

– Det går inte att få korrekt information ute i SL-trafiken och hemsidan ligger nere då den bäst behövs, det är inte okej, säger Yvonne Blombäck, (MP) styrelseledamot i SL som idag lämnar in en kritisk interpellation till trafiklandstingsrådet i fullmäktige.  

– Efter förra valet gjorde alliansen stort nummer av att förbättra informationen för resenärerna. Nu har de i stället sålt ut Kundtjänsten och saknar beredskap för vintern, säger Yvonne Blombäck (MP).

SL Kundtjänst visade sig vara både splittrad mellan olika delar (SL center, trafikvärdar, SL-ombud, spärrvakter, tågvärdar och hemsida) och ha stora brister i samordningen, enligt en utredning beställd av SL.  I stället för att samla ihop och styra upp verksamheten valde alliansen att sälja ut den.

I ett mail till Christer G Wennerholm 17/12-09, som han inte besvarat, föreslog Yvonne Blombäck att SL Kundtjänst ska finnas på Facebook som ett alternativ när SL:s hemsida ligger nere. Ett annat förslag är att störningsinformationen ska rullas på busshållplatsernas elektroniska tavlor och att fler trafikvärdar anställs som kan informera på plats.

Kontakta MP
Yvonne Blombäck, (MP) ledamot SL:s styrelse, ledamot landstingsfullmäktige
070-797 76 20
Elisabeth Richter, pressekretarare, MP Stockholms läns landsting
070-737 45 09

MP:s frågor till Christer G Wennerholm (M) i fullmäktige
1)
Vilka åtgärder har du vidtagit för att den samlade informationscentralen mellan SL, Banverket och SJ ska fungera?

2) Kan du redovisa hur stor andel av handdatorer utdelade till personal i kollektivtrafiken som fungerar, dvs verkligen används?

3)
Vilka förbättringsåtgärder har du vidtagit för att bussresenärer ska få ökad informationsservice?

4) Står du fast vid att det var ett klokt beslut att outsourca SL Kundtjänst?

5) Hur kommer du att agera för att resenärer ska ges tillförlitlig trafik- och störningsinformation när resan väl är påbörjad?