Skip to main content

Taggar

Artikel med citat om broschyren

Artikel med citat om broschyren

Dokument   •   2018-03-01 10:19 CET

Facts about the brochure If Crisis or War Comes
Redovisning av vissa vidtagna åtgärder för att förbereda genomförandet av NIS-direktivet (Direktiv (2016/1148/EU) om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen)i Sverige
Redovisning av vissa vidtagna åtgärder för att förbereda genomförandet av NIS-direktivet (Direktiv (2016/1148/EU) om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen)i Sverige

MSB fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen (regeringsuppdrag Ju2017/05786/L4 ) att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av det så kallade NIS-direktivet i Sverige. Uppdraget har tre huvudsakliga delar. MSB redovisade 15 januari resultatet av regeringsuppdraget i form av denna rapport.

MSB:s budgetunderlag 2018-2020

MSB:s budgetunderlag 2018-2020

Dokument   •   2017-02-28 16:59 CET

I budgetunderlaget redovisar MSB en rad utmaningar till följd av den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde och föreslår ett antal åtgärder som påverkar myndighetens finansiering de närmast åren.

Säkerhet i vägtrafikmiljö

Säkerhet i vägtrafikmiljö

Dokument   •   2017-02-22 11:42 CET

Denna vägledning redovisar resultatet av ett gemensamt genomfört projekt med anledning av ett antal allvarliga olyckor med dödlig utgång som drabbat räddningstjänstpersonal i vägtrafikmiljö.

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

Dokument   •   2014-12-18 17:23 CET

Broschren dig MSB:s 10 råd för ett säkrare fyrverkeri. Broschyren finns också vid alla återförsäljningsställen av fyrverkerier.