Skip to main content

Så stärker MSB beredskapen att hantera skogsbränder till sommaren

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 10:33 CEST

Förra sommaren rasade de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år och efter en torr och solig vår har brandriskerna ökat och är nu ovanligt höga för säsongen. Läs nyheten om förhöjd helikopterberedskap från 23 april.

Sedan förra sommaren har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetat intensivt med att ytterligare stärka skogsbrandsberedskapen, bland annat efter ett uppdrag från regeringen och efter den erfarenhetsåterföring som myndigheten gör efter varje större samhällsstörning.

- Vi har genomfört en lång rad åtgärder och går stärkta in i årets skogsbrandssäsong, som redan är här. I år kommer vi, tillsammans med aktörerna, att kunna möta lika intensiva eller mer intensiva, bränder än vad vi gjorde förra sommaren. Men en del arbete återstår fortfarandet innan alla nationella resurser som Sverige behöver på lång sikt är på plats, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Bland annat förbereder myndigheten en upphandling av vattenskopande flygplan med ambitionen att de ska vara på plats till sommaren 2020.

Inte bara skogsbrand

Även om skogbränder har varit i fokus under året trycker hon på vikten av att bygga det svenska krisberedskapssystemet så att inte en typ av händelse styr den beredskap landet har.

– Det skulle ju kunna vara så att vi möter helt andra utmaningar än skogsbränder till sommaren och då måste vi ha resurser och förmåga att hantera också det. Eftersom vi aldrig fullt ut kan förutse vilken samhällsstörning som kommer att drabba oss är det viktigt att våra arbetsformer tillåter stor flexibilitet så att vi kan svara upp mot en snabbt uppkommen situation. I stort gör våra arbetsformer det.

MSB har generiska arbetsformer och verktyg för att hantera alla typer av samhällsstörningar oavsett om det handlar om skogsbränder, stormar, oljeutsläpp, terrorattentat, påverkanskampanjer eller om Sverige skulle stå inför krigshot eller befinna sig i krig.

För att Sverige redan till sommaren 2019 ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder har MSB:

 • Skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.
 • Ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24 och kan återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.
 • Stärkt förmågan att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd, och fortsätter den utvecklingen.
 • Stärkt förmågan att stötta aktörerna med samverkan och ledning.
 • Utvecklat den inriktnings- och prioriteringsfunktion som för första gången togs i bruk sommaren 2018 för att mäkla resurser mellan räddningstjänster, prioritera MSB:s egna och internationella förstärkningsresurser samt ge rekommendationer till andra myndigheter. Det är ett samarbete mellan räddningstjänster, länsstyrelser och MSB.
 • Utvecklat samordningen av frivilliga, bland annat har vi tecknat en överenskommelse med Svenska Röda Korset att, i likhet med förra sommaren, vid behov samordna spontanfrivilliga.
 • Vidareutvecklat konceptet MSB:s samverkansperson och MSB:s mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter. Ett pågående arbete.
 • Arbetar med att utveckla ett nytt prognossystem för brandrisker.
 • Tagit fram vägledning för skogsbrandssläckning, finns tillgänglig på msb.se från 7 maj.
 • Tagit fram vägledning för eldningsförbud.
 • Stärkt samarbetet med internationella aktörer, både med EU och med de nordiska och baltiska ländern
 • Utvecklat myndighetens arbetssätt och administrativt stöd i samband med samhällsstörningar. Bland annat stärker myndigheten bemanningen under semesterperioden, genomför utbildningar och utvecklar de operativa arbetsformerna.

Läs mer om hur MSB stärker den svenska skogsbrandsberedskapen

Så begär aktörerna stöd från MSB

För att begära nationella resurser från MSB är myndighetens tjänsteman i beredskap, TIB, kontaktvägen in på telefonnummer 054-150 150.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.