Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 52 träffar

Fler behöver testa sin brandvarnare

Fler behöver testa sin brandvarnare

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:00 CET

En undersökning som MSB har genomfört visar att 97 procent av alla hem har en brandvarnare. Däremot säger 35 procent att de aldrig testar den och 53 procent uppger att de gör det mer sällan än varannan månad. Den 1 december infaller den årliga Brandvarnardagen. Då uppmärksammas att det bästa skyddet mot brand hemma är en fungerande brandvarnare.

Blir krislådan Årets julklapp?

Blir krislådan Årets julklapp?

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 15:51 CET

Undrar ni också vad som blir Årets julklapp? I början av december lanserar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en annonskampanj för att dela sitt julklappstips till unga. MSB vill påminna om vikten av att vara förberedd om vardagen plötsligt vänds upp och ner.

Varning för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige

Varning för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 10:20 CEST

​I helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige, ungefär från en linje söder om Karlstad, Örebro och Stockholm. Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige.

Nyheter Visa alla 33 träffar

Satsning på ökad kunskap om förberedelser för kris och krig rapporteras till regeringen

Nyheter   •   Mar 01, 2018 10:19 CET

Välinformerade och förberedda invånare är en grund för att samhället ska kunna hantera svåra påfrestningar. På uppdrag av regeringen gör nu MSB därför flera satsningar för att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. I dag lämnar MSB sin slutredovisning av uppdraget.

Endeavour regarding increased knowledge about preparations for crisis and war reported to the Government

Nyheter   •   Mar 01, 2018 10:18 CET

Well informed and prepared residents form the basis for society’s management of dire circumstances. Tasked by the Government, MSB now starts several endeavours to increase private persons’ knowledge about crisis preparedness, heightened preparedness and in the extreme, war. Today MSB hands over the final report regarding the task.

Inbjudan pressträff NISÖ 2018

Nyheter   •   Feb 12, 2018 09:20 CET

MSB arrangerar informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018 och bjuder i in medier till pressträff om övningen med representanter från MSB, Regeringskansliet, CGI och Försvarsmakten.

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför genomförandet av NIS-direktivet

Nyheter   •   Jan 16, 2018 10:05 CET

MSB har lämnat in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet. Störningar i informationssystem kan ge allvarliga konsekvenser i samhället. Därför antogs NIS-direktivet i juli 2016 i EU. Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018.

Evenemang 4 träffar

Welcome to the press conference Presentation of the brochure If Crisis or War Comes and information about the annual event Emergency Preparedness Week

Evenemang   •   Maj 09, 2018 10:44 CEST

Registration: Please register not later than 17 May, at 14:00 C.E.T by sending an E-Mail to kommunikation@msb.se. Please state your name and Editorial Office. Press card is required.Director-General of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Dan Eliasson presents the brochure If Crisis or War Comes.MSB will send out the brochure to all households in Sweden in conjunction with Emergency Pre...

2018-05-21, 09:00 - 12:00 CEST

Office of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), Fleminggatan 14, Stockholm (8th floor)

Visning av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” samt presentation av årets Krisberedskapsvecka

Evenemang   •   Maj 09, 2018 10:41 CEST

Anmälan: Anmäl deltagande senast torsdag 17 maj klockan 14.00 via e-post till kommunikation@msb.se. Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.Generaldirektör Dan Eliasson presenterar broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren distribueras till samtliga hushåll i Sverige under vecka 22, vilket är i samband med den rikstäckande kampanjen Krisberedskapsveckan.Vid pressvisningen fi...

2018-05-21 - 2018-05-09

MSB, Fleminggatan 14, Stockholm (plan 8).

Fyrverkerikampanj: 10 råd för ett säkrare fyrverkeri

Fyrverkerikampanj: 10 råd för ett säkrare fyrverkeri

Evenemang   •   Dec 18, 2014 17:01 CET

Inför nyår satsar MSB på en informationskampanj för att öka kunskapen om riskerna med fyrverkerier och hur de kan användas på ett säkrare sätt. Kärnan i kampanjen är 10 tips för ett säkrare nyårsfyrverkeri som finns som både film, broschyr och information på DinSäkerhet.se. Den primära målgruppen för kampanjen är pojkar 14-18 år och deras föräldrar.

2014-12-26 - 2014-12-31

DinSäkerhet.se, Google, YouTube, Facebook, Instagram

Seminarium: Informationssäkerhet i vård och omsorg

Evenemang   •   Dec 18, 2014 16:51 CET

Vårdens informationshantering måste präglas av hög säkerhet, varför det ställs krav på kontroller av flera slag: åtkomst, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Uppföljning och rapportering på området är dock splittrad, varför kunskapsläget är oklart. I seminariet belyses dagens former för uppföljning och rapportering, samt behov av utvecklingsinsatser för att möjliggöra mer aktuella och ...

2015-01-28, 13:00 - 16:00 CET

Clarion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Videor 1 träff

10 råd för ett säkrare fyrvekeri

10 råd för ett säkrare fy...

Den här filmen ger dig MSB:s 10 råd för ett säkrare fyrverkeri.

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

854 x 480 px

Dokument Visa alla 7 träffar

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • koaummxkunjbikltatvrioadn@lxmsclb.hqsezd
  • +46703218874