Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 24 träffar

Blir krislådan Årets julklapp?

Blir krislådan Årets julklapp?

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 15:51 CET

Undrar ni också vad som blir Årets julklapp? I början av december lanserar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en annonskampanj för att dela sitt julklappstips till unga. MSB vill påminna om vikten av att vara förberedd om vardagen plötsligt vänds upp och ner.

Nu startar Informationssäkerhetsmånaden

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:01 CEST

I dag startar Informationssäkerhetsmånaden, ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag. Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!

Pressinbjudan: MSB bjuder in till pressträff om skogsbränderna

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 22:59 CEST

Vid pressträffen ger operativ chef Britta Ramberg en lägesbild av hur arbetet med skogsbränderna fortgår, vilka resurser MSB ger stöd med, var de befinner sig och var de behöver sättas in.

Pressinbjudan: MSB:s frukostseminarium om informationspåverkan i Almedalen 4 juli kl. 08.00

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 14:13 CEST

”Hur vi skyddar vår demokrati mot informationspåverkan” är rubriken på det frukostseminarium som MSB arrangerar i Almedalen, onsdagen den 4 juli, kl. 08.00 i det nyöppnade Soldathemmet på Klinttorget 4 i Visby.

Nyheter Visa alla 22 träffar

Inbjudan pressträff NISÖ 2018

Nyheter   •   Feb 12, 2018 09:20 CET

MSB arrangerar informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018 och bjuder i in medier till pressträff om övningen med representanter från MSB, Regeringskansliet, CGI och Försvarsmakten.

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför genomförandet av NIS-direktivet

Nyheter   •   Jan 16, 2018 10:05 CET

MSB har lämnat in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet. Störningar i informationssystem kan ge allvarliga konsekvenser i samhället. Därför antogs NIS-direktivet i juli 2016 i EU. Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018.

Minska risken för olyckor i samband med fyrverkerier

Nyheter   •   Dec 27, 2017 10:58 CET

Fyrverkerier orsakar varje år cirka 100 personskador, så allvarliga att akutsjukvård krävs. För att minska risken för onödiga skador är det viktigt att inte tumma på säkerheten. MSB påminner allmänheten inför nyår att ta del av ”10 råd för ett säkrare fyrverkeri”.

Säkrare räddningsarbete på väg

Nyheter   •   Feb 22, 2017 11:42 CET

Arbetsmiljön på väg för räddningspersonal ska bli säkrare vid räddningsarbete efter trafikolyckor och vid utryckningskörning. Tillsammans har MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till en vägledning med flera rekommendationer för att öka säkerheten i vägtrafiken för de som arbetar med att ta hand om trafikolyckor och kör till olyckor.

Evenemang 2 träffar

Welcome to the press conference Presentation of the brochure If Crisis or War Comes and information about the annual event Emergency Preparedness Week

Evenemang   •   Maj 09, 2018 10:44 CEST

Registration: Please register not later than 17 May, at 14:00 C.E.T by sending an E-Mail to kommunikation@msb.se. Please state your name and Editorial Office. Press card is required.Director-General of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Dan Eliasson presents the brochure If Crisis or War Comes.MSB will send out the brochure to all households in Sweden in conjunction with Emergency Pre...

2018-05-21, 09:00 - 12:00 CEST

Office of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), Fleminggatan 14, Stockholm (8th floor)

Visning av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” samt presentation av årets Krisberedskapsvecka

Evenemang   •   Maj 09, 2018 10:41 CEST

Anmälan: Anmäl deltagande senast torsdag 17 maj klockan 14.00 via e-post till kommunikation@msb.se. Ange namn och redaktion. Presslegitimation krävs.Generaldirektör Dan Eliasson presenterar broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren distribueras till samtliga hushåll i Sverige under vecka 22, vilket är i samband med den rikstäckande kampanjen Krisberedskapsveckan.Vid pressvisningen fi...

2018-05-21 - 2018-05-09

MSB, Fleminggatan 14, Stockholm (plan 8).

Dokument 4 träffar

Redovisning av vissa vidtagna åtgärder för att förbereda genomförandet av NIS-direktivet (Direktiv (2016/1148/EU) om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen)i Sverige
Redovisning av vissa vidtagna åtgärder för att förbereda genomförandet av NIS-direktivet (Direktiv (2016/1148/EU) om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen)i Sverige

MSB fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen (regeringsuppdrag Ju2017/05786/L4 ) att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av det så kallade NIS-direktivet i Sverige. Uppdraget har tre huvudsakliga delar. MSB redovisade 15 januari resultatet av regeringsuppdraget i form av denna rapport.

MSB:s budgetunderlag 2018-2020

MSB:s budgetunderlag 2018-2020

Dokument   •   2017-02-28 16:59 CET

I budgetunderlaget redovisar MSB en rad utmaningar till följd av den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde och föreslår ett antal åtgärder som påverkar myndighetens finansiering de närmast åren.

Säkerhet i vägtrafikmiljö

Säkerhet i vägtrafikmiljö

Dokument   •   2017-02-22 11:42 CET

Denna vägledning redovisar resultatet av ett gemensamt genomfört projekt med anledning av ett antal allvarliga olyckor med dödlig utgång som drabbat räddningstjänstpersonal i vägtrafikmiljö.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • konommtcunufiktfatntiootn@chmslcb.rpserc
  • +46703218874