This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

YH leder till jobb. En ny rapport visar att de goda resultaten håller i sig. Foto: Scandinav

Nyhet -

Hög andel i jobb efter YH-examen

Yrkeshögskolan fortsätter att leverera kvalificerad arbetskraft på en hög nivå. 93 procent av de examinerade hade jobb året efter sin examen, enligt en ny rapport.

Utbildningar i yrkeshögskolan ska svara mot behovet av kvalificerad arbetskraft med eftergymnasial yrkesutbildning i arbetslivet. Myndigheten följer upp resultaten över hur det gick för de som examinerades året före. Årets rapport belyser 2019 års resultat och avser examinerade 2018.

Av de som tog en examen från en yrkeshögskoleutbildnings 2018 var 93 procent i arbete 2019. Det är i nivå med de senaste två årens resultat och är den högsta hittills.

56 procent av de examinerade som hade arbete året efter examen hade arbete hos en arbetsgivare där de genomfört LIA, vilket var högre än samtliga föregående år.

Nio av tio (91 procent) var, i likhet med de tre föregående åren, nöjda med utbildningen. Drygt hälften (52 procent) uppgav att de var mycket nöjda och 38 procent uppgav att de var ganska nöjda med utbildningen. 

Läs hela rapporten

Related links

Ämnen

Taggar


Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan: Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik. Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar. Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Presskontakt

Relaterade nyheter