Skip to main content

”Vi är övertygade om att ett starkt fokus på verksamheten leder till nöjda kunder”

Nyhet   •   Sep 11, 2014 12:11 CEST

EQC Group är teknikkonsultkoncernen som växer så det knakar och har det senaste året mer än fördubblat sin omsättning. Läs intervjun med Magnus Trollius, VD och en av grundarna, som berättar om vikten att attrahera riktigt bra medarbetare och hur man varje dag arbetar för att vara framtidens företag.

Hej! Berätta lite om dig själv och EQC!

Jag är en 48-årig Väg- och Vattenbyggare från Chalmers som sedan examen 1990 har jobbat i bygg- och anläggningsbranschen – allt ifrån brokonstruktör till utredare av OPS (Offentlig Privat Samverkan) i infrastruktursektorn gentemot Näringsdepartementet.

EQC är en teknikkonsultkoncern inom bygg-, anläggning- och industrisidan. Vi är ungefär 150 mycket erfarna konsulter som alla är starkt drivna av våra ledstjärnor: Effektivitet, Kvalitet och Kompetens. Vi finns på ca 10 orter i Sverige samt i Oslo.

Hur började allt?

Jag och min kollega sedan tidigare jobb, Pär Opard, hade under många år sett hur organisationer inte utnyttjar sin fulla potential. Inte ovanligt genom en hel del byråkrati, policys som snarare begränsar än hjälper, stor administration, för dåligt fokus på affärer samt långt avstånd mellan ledningen och konsulterna. Vi tyckte helt enkelt att man med ganska små förändringar i mindset borde kunna få till en mer modern organisation som bygger på kompetens och erfarenhet snarare än hierarkiska mandat. I stället för att tävla internt och slarva bort resurser på onödiga saker fokuserar vi all kraft på att leverera kvalitativa tjänster till våra kunder. Och vi gör det tillsammans, utan att göra affärer  varandra, utan medvarandra.

Moderbolaget startade i början av 2011 och de 3 första dotterbolagen var etablerade under samma år.

Ni skriver att ni är framtidens företag. Hur blir man det?

Vi är helt övertygade om att ett starkt fokus på verksamheten leder till nöjda kunder. För att visa att vi har fullt fokus på verksamheten arbetar samtliga EQC:are i kunduppdrag, inte minst jag själv. Det blir så mycket lättare att prata med kollegorna och kunderna när man vet vad det handlar om. Och har man en så kompetent organisation som vi har hinner man både ledning och konsulting. I framtidens företag känner alla medarbetare sig behövda, får och vill vara med och utveckla framtiden.

Er omsättning mer än fördubblades under 2013. Vilket är ert framgångskoncept?

Vi har haft en fantastisk tillväxt, ett resultat av timing, genomtänkta processer och ett aktivt arbete med vår värdegrund, E Q C. Från 2011 till 2013 mer än 4-dubblades omsättningen, med en lönsamhet i paritet med övriga branschen. Samtidigt ISO-certifierade vi oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Att vi lyckats så väl är förmodligen en kombination av prestigelöshet och en förmåga att attrahera riktigt duktiga medarbetare. Och vem vill inte jobba tillsammans med duktiga medarbetare?! Med det sagt, det blir ringar på vattnet.

Hur bör man som företag agera för att skapa och ta till vara på engagemang och driv hos sina medarbetare?

Ge befogenheter att agera, visa tillit, lyhördhet, acceptera att fel begås så länge man lär sig av dem och sist men inte minst visa uppskattning.

Hur viktigt är kompetensutveckling för er?

Vi är ju ett kunskapsföretag så vi lever på att ständigt kunna erbjuda våra kunder kompetenta och engagerade medarbetare. Den dagen vi inte satsar på kompetensutveckling kan vi förmodligen också stänga ner hela företaget.

Vilka utmaningar ser du inom byggbranschen under de kommande åren?

Oj, ja det finns en hel del utmaningar i såväl bygg- som anläggningsbranschen: inom anläggningsbranschen behövs fler kompetenta människor vilket vi försöker att bidra till genom att rekrytera direkt från högskolorna och sedan ge en bra praktisk erfarenhet. Men man måste också som ”nybörjare” vara beredd på att jobba hårt för att lära sig.

På byggherresidan är Trafikverket en mycket stor beställare som har ett stort ansvar att bidra till branschens utveckling, inte minst genom att ställa rätt krav i sina upphandlingar och att premiera ett gott utfört arbete och vice versa. På byggsidan skulle man ju önska att konjunkturen var såväl bättre men framför allt mer stabil över tid.

Vad händer härnäst hos EQC?

Det händer så mycket hela tiden att det är svårt att peka ut något speciellt. Vi satsar ju hela tiden på att få hjälpa våra kunder i deras spännande projekt. Att vi växer så det knakar är egentligen inget självändamål. Det viktigaste är att vi fortsätter leverera bra tjänster och produkter med hög kvalitet som våra kunder blir nöjda över. Då kommer kunden tillbaka. Det finns inget mer tillfredsställande för en konsult än en nöjd kund. Det skapar stolthet.

Vill du rekommendera någonting?

Lyssna på dina kompetenta medarbetare. Tillsammans kan de alldeles säkert oerhört mycket mer än du själv. Genom att ta tillvara deras kloka synpunkter och analysera det på rätt sätt blir det enkelt att leda en verksamhet.

Läs mer om EQC här.

Är kompetensutveckling vägen framåt även för dig? Läs mer om Nackademins företagsutbildningar här.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.