Skip to main content

Arbetsmarknadens behov i fokus vid nya utbildningar

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 09:05 CEST

Denna vecka är det upprop för närmare 1 000 nya studenter på Nackademin utanför St Eriksplan i Solna. Under höstterminen börjar studenter vid tre helt nya utbildningar, alla baserade på det aktuella behovet från arbetsmarknaden: marknadskommunikatör sociala medier, digital strateg och elprojektör. 

- Eftersom vi bedriver yrkeshögskoleutbildningar baserat på arbetsmarknadens behov så ser vi över våra utbildningar varje år. Utöver att vi fokuserar på innehållet på befintliga utbildningar och söker om tillstånd på utbildningar vi har så tittar vi också på nya möjligheter. Var finns jobben de kommande åren? Vilken kompetens saknar företagen? förklarar rektor Anders Wikström. 

Efter kartläggningen av företagens kompetensbehov skapas förslag på nya utbildningar som sedan mynnar ut i en regelrätt ansökan om att starta en ny utbildning. Ansökan skickas till Myndigheten för Yrkeshögskolan som sedan ser över och godkänner eller ger avslag på utbildningen. Konkurrensen är hög – i år inkom 1 078 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildningar och normalt sett beviljas ungefär 25 procent av dessa ansökningar. 

 - Systemet gör att vi inte skulle kunna starta en ny utbildning om det inte finns ett anställningsbehov på arbetsmarknaden. Vi tittar ju på nya utbildningar inom alla våra områden och ibland även på nya utbildningar. 

Det gör att vi får en väldigt stor mix bland våra utbildningar, fortsätter Anders Wikström. Det är en blandning av trender, brister på kompetens och regelrätta pensionsavgångar som ligger till grund för nya utbildningar. I höst startar Nackademin tre, väldigt olika, nya utbildningar inom två olika områden. Dels inom Business; Marknadskommunikatör Sociala Medier och Digital strateg och dels inom Bygg där Elprojektör är en helt ny utbildning. 

- Den digitala framfarten i samhället påverkar ju även arbetsmarknadens kompetensbehov, vilket är bakgrunden till de nya utbildningarna inom just digital kommunikation; marknadskommunikatör sociala medier och digital strateg. Gällande utbildningen till Elprojektör så var det faktiskt så att branschorganisationen EIO (Elektriska Installatörsorganisationen) kontaktade oss eftersom de såg en stor brist på just elprojektörer på sikt. Eftersom våra utbildningar ska baseras på det aktuella kompetensbehovet så såg vi det som självklart att starta en utbildning inom just det området, avslutar Anders Wikström. 

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkes-, företags- och gymnasieutbildningar. På yrkeshögskolan erbjuds fler än 20 utbildningar inom områden som design, business, bygg och IT i nära samarbete med företag från branschen. Företagsutbildningarna är i uppstartsfasen och erbjuder kompetensutvecklande kurser för företag och organisationer. Gymnasieutbildningarna riktar sig mot elever som har siktet inställt på högre studier. Totalt har Nackademin ca 2000 elever och ca 100 anställda fördelade på de tre verksamhetsområdena. Läs mer på www.nackademin.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy