Skip to main content

Ny rapport baserad på 858 867 platsannonser visar: Här är de mest efterfrågade kompetenserna 2017

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2017 11:18 CET

Motiverad, engagerad, ansvarsfull och kommunikativ. Det är kompetenserna som alla vill anställa, visar en ny rapport från utbildningsföretaget Nackademin, baserad på en Big Data-analys av nästan en miljon platsannonser. Rapporten visar även på en ökad efterfrågan av kompetens inom automatisering, digitalisering, IOT och VR.

Vikten av att lyckas med sin rekrytering och att hitta rätt person för rätt jobb blir allt mer strategiskt viktigt. Även om det blir allt vanligare att hitta sin nästa medarbetare genom nya kanaler och nätverk så spelar platsannonsen fortfarande en viktig roll vid rekryteringar. Kompetensrapporten 2017 visar att arbetsgivare i stor utsträckning letar efter samma typ av person – samma egenskaper förekommer i nästan hälften av alla platsannonser idag.

- År 2017 letar arbetsgivarna efter medarbetare med egenskaper som engagerad och motiverad. Det tyder på att själva inställningen till arbetet är viktigare än faktiska kunskaper. Färdigheter - förmågan att omsätta kunskaper till handling - är allt viktigare, vilket ligger i linje med andra rapporter från arbetsmarknaden. Troligtvis ser vi en konsekvens av den snabba förändringstakt som präglar arbetsmarknaden idag och i framtiden, säger Martina Lindgren, marknadschef på utbildningsföretaget Nackademin.

Ökad efterfrågan av nya tekniska kompetenser

Teknisk kompetens inom nya områden blir allt mer efterfrågat, visar årets rapport. IOT, VR och automatisering är exempel på kompetenser som är mer efterfrågade idag, jämfört med för ett år sedan.

- Nya kompetenser växer inom flera branscher, inte bara inom IT-branschen. Vi ser ett ökat intresse av att rekrytera personer med kunskap inom VR (Virtual Reality) och BIM inom t.ex. byggbranschen, kommenterar Martina Lindgren.

Arbetsgivare missar att rekrytera från yrkeshögskolan

Kompetensrapporten 2017 visar även hur arbetsgivare missar att rekrytera från yrkeshögskolan, vars syfte är att kompetensförsörja branscherna med skräddarsydd kompetens. Av 858 867 platsannonser förekommer ordet ”universitet” i 70 419 annonser (8,2 %) och ”yrkeshögskola” i 5329 annonser (0,62 %).

- Yrkeshögskolans uppdrag är att förse arbetsgivare med skräddarsydd kompetens. Det är tråkigt att kännedomen om YH fortfarande är relativt låg bland arbetsgivare sett till platsannonserna. YH svarar ju mot många av de matchningsutmaningar som finns idag och kommer att spela en viktig roll i framtidens föränderliga arbetsmarknad, säger Martina Lindgren. Vi hoppas att bland annat denna rapporten gör att fler får upp ögonen för möjligheten som Yrkeshögskolan ger arbetsgivare.


Om rapporten

Med hjälp av ett digitalt insamlingsverktyg har Nackademin under perioden december 2014 till augusti 2017 scannat 858 867 platsannonser på Arbetsförmedlingen.se och Monster.se. Därefter har informationen analyserats för att ta reda på vilka egenskaper och kompetenser som företag kommunicerar att de efterfrågar i platsannonser idag. De parametrar som har använts är: egenskaper, buzzwords, ort och bransch.


För mer information, vänligen kontakta:

Martina Lindgren, presskontakt Nackademin
0706 10 44 99
martina.lindgren@nackademin.se

Om Nackademin

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 31 YH-utbildningar inom områden som design, kommunikation, hälsa, bygg och IT i samarbete med företag från branschen. 72% av Nackademins studenter får jobb innan examen och totalt 9 av 10 får jobb inom rätt yrke efter examen.

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera