Skip to main content

​Barbro Osher årets hedersporträtt

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:00 CEST

© Thron Ullberg, Barbro Osher, 2016.

Lördag den 28 maj avtäcks 2016 års hedersporträtt på Gripsholms slott. I år föreställer det professor Barbro Osher, Sveriges generalkonsul i San Francisco och generös donator. Porträttet är utfört av Thron Ullberg som på ett kongenialt sätt fångar både modellens blygsamma framtoning och hennes verksamhet som mecenat.

Barbro Osher föddes i Stockholm 1940, men är sedan länge bosatt i San Francisco där hon är svensk honorär generalkonsul. Tillsammans med sin make Bernard Osher hör hon till de mest generösa donatorerna i USA. Sedan flera decennier är hon också en av de främsta mecenaterna i Sverige genom sin stiftelse Barbro Osher Pro Suecia Foundation, vars huvudsakliga inriktning varit svenskrelaterad kultur och utbildning. Hon har aktivt stött flera kulturinstitutioner såsom Kungliga Operan, Judiska museet, Nationalmuseum och Moderna Museet. Förutom att ge stöd till en mängd olika kulturyttringar i Sverige, har Barbro Osher genom sin stiftelse också bidragit till flera viktiga svensk-amerikanska projekt.

Barbro Osher har själv berättat om givandets glädje i sin egen familj. Morbrodern hette Bengt Julin, känd samlare av konsthantverk och samtida design, som genom sin stiftelse långt efter döden fortsatt att hjälpa unga konsthantverkare och Nationalmuseum med viktiga förvärv. Barbro Oshers morfar Richard Julin började som postbud i Stockholms Enskilda Bank, men slutade som direktör och styrelseledamot i samma bank. Han levde efter samma devis som hon själv – ”är man försedd, då skall man förse andra”.

Barbro Osher har i synnerhet ett stort, passionerat intresse för konsthantverk och design. Utan hennes stöd hade det inte varit möjligt att rädda 1900-talets kulturarv i vårt land. I USA är donationer till kulturområdet inget ovanligt, allra minst från personer med näringslivsanknytning. I Sverige däremot finns få motsvarigheter till hennes stora engagemang. Den svenska diskussionen har ofta kommit att handla om avdragsmöjligheter och gåvoskatt, men Barbro Osher har själv visat att drivkraften i stället handlat om ett stort personligt kulturellt mättnadsbehov sedan tonåren. Kultur har för Barbro Osher därför en djupare existentiell innebörd; den öppnar en värld bortom det vardagliga.

Thron Ullberg (född 1969) hör till Sveriges ledande porträttfotografer. Han började läsa konstvetenskap, men satsade snart på fotografin. Ullberg har vittnat om sin kärlek till det gamla fotografiska hantverket och arbetar ofta med storformatskamera och traditionella negativ, som han väljer att bearbeta digitalt. Han tillhör en generation av fotografer som hämtat inspiration från såväl reklam- och modefoto som film och video. Detta bidrar till den teatrala karaktären. Porträtten är medvetet iscensatta. Ibland ställer han sina modeller på något som lyfter dem från marken, ibland draperar han dem på ett sätt som ger speciella bildmässiga associationer. I Ullbergs porträtt finns både exempel på intimitet och distans, det hudnära och det officiella.

Ullbergs porträtt har ofta tillkommit för ett specifikt sammanhang – för pressen och då framförallt olika bildmagasin. De kan ha konstnärliga anspråk, men präglas ändå av den kontext de skapats för. Inte minst det kända ansiktet är en viktig förutsättning för porträttets strålglans. Ullberg är tidigare representerad i Statens porträttsamling och deltog med flera porträtt i utställningen Gränslöst/Crossing Borders 2013-16.

Pressbevakning
Porträttet avtäcks vid Gripsholmsföreningens årsmöte lördagen 28 maj på Gripsholms slott. Föranmälan för press sker till Timmy Cox, 1:e slottsuppsyningsman Gripsholms slott, Kungliga Hovstaterna, timmy.cox@royalcourt.se eller 08-402 85 70. 

Presskontakt
Hanna Tottmar, pressansvarig Nationalmuseum, press@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Statens porträttsamling på Gripsholms slott, världens äldsta nationella porträttgalleri, grundades år 1822 och förvaltas av Nationalmuseum. Porträttsamlingen utökas varje år med ett antal verk varav ett Hedersporträtt – föreställande någon välförtjänt svensk kvinna eller man - donerat av Gripsholmsföreningen. 

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Konstakademien, Fredsgatan 12 och Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. Verksamheten får också stöd av FCB Fältman & Malmén.