Skip to main content

Ett nytt läromedel från Gleerups och Nationalmuseum: Intryck och uttryck - att använda bilder i undervisningen på gymnasiet.

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:51 CEST

Nationalmuseum och Gleerups har tillsammans producerat läromedlet Intryck och uttryck. Boken innehåller tips, idéer och konkreta övningar om hur man kan arbeta med äldre bildkonst i undervisningen i bland annat svenska, historia och bild. Den utgår från 30 målningar ur Nationalmuseums samlingar som presenteras utifrån fyra teman.

Boken uppmuntrar till ett brett undersökande av bilder och bildtraditioner. Den handlar mindre om konsthistoria och mer om hur man kan arbeta med historiska bilder i undervisningen i många olika ämnen.

Det är en inspirerande, lärorik och lättanvänd handledning som vänder sig både till de lärare som är vana att arbeta med bilder i sin undervisning och de som aldrig tidigare provat.

Med boken följer en CD-skiva med ett rikt bildmaterial samt arbetsblad och övningar att skriva ut och kopiera.

Boken är skriven av Veronica Hejdelind, ansvarig för skolverksamheten på Nationalmuseum. Den sammanfattar Nationalmuseums mångåriga erfarenheter av att tillsammans med elever se på, diskutera och analysera konsten i museets samlingar.

Intryck och uttryck distribueras av Gleerups Utbildning AB.

Redaktör: Mattias Lindberg, Gleerups.

Formgivning: Brigitta Schölander

Välkommen till en kostnadsfri presentation av boken för lärare på gymnasiet och högstadiet
Tisdag 14 oktober, kl 17.30-19.30, på Nationalmuseum. Obligatorisk föranmälan via e-post till skola@nationalmuseum.se eller på telefon 08-5195 4393. Begränsat antal platser. Läs mer på Nationalmuseums webbplats www.nationalmuseum.se/skola, underrubrik Lärarevenemang.

Köp boken

Via Gleerups webbplats, www.gleerups.se

Med vänliga hälsningar,

Anna Jansson

Informatör/Information Officer

Nationalmuseum/Nationalmuseum Stockholm

Södra Blasieholmshamnen

Box 16176 SE-103 24 Stockholm

Telephone +46(0)8 5195 4300/direct 4452

ajn@nationalmuseum.se

www.nationalmuseum.se

____________________________________

Sveriges ledande konst- och designmuseum