Skip to main content

Från arbetarservis till drakfisk – Nationalmuseum uppmärksammar Wilhelm Kåge i sommarutställning på Gustavsbergs Porslinsmuseum

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 11:06 CEST

Wilhelm Kåge, servisdelar ur "Liljeblå", modell KG, 1917. Foto: Åsa Lundén/Nationalmuseum

1917 anställdes affischkonstnären Wilhelm Kåge vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Samma år såg den så kallade Arbetarservisen dagens ljus. Nationalmuseums sommarutställning på Gustavsbergs Porslinsmuseum uppmärksammar detta genom att visa ett tematiskt urval av Kåges mångsidiga konstnärskap. I utställningen representeras också nutida röster där ett antal personer förhåller sig till Kåges produktion utifrån sina egna roller. Utställningen visas för pressen onsdagen den 14 juni.

I utställning får besökaren se prov på allt från vardagsserviser till konstkeramik, affischer, material- och glasyrprover.

Wilhelm Kåge var till en början grafisk formgivare och illustratör, med affischkonst som sin profil. Vid Gustavsbergs porslinsfabrik fick hans formgivning riktas in på modeller och dekorer och han erövrade snabbt leran som konstnärligt medium och material. Hans produktion kom att omfatta servisgods, serietillverkade objekt och unika konstpjäser med exklusiva glasyrer. Kåge blev också fabrikens konstnärliga ledare. Utställningen lyfter fram valda delar av denna mångfacetterade produktion med serier som Argenta, Cintra, Surrea men också det berömda Farsta-godset. Kåge som bildkonstnär representeras också.

Särskilt fokus ägnas den 100-årsjublierande Arbetarservisen. Modellen KG förkom med olika dekorer, en av dem kallad Liljeblå, efter Hemutställningen på Liljevalchs 1917. Varför skapades den och med vilken inspiration? Exempel ur Kåges egen blåvita produktion vid fabriken visas också, bland andra en liten vas märkt ”första försöket”. Med hjälp av foton och arkivmaterial ger utställningen också en inblick i hur tillvaron såg ut för arbetarna vid Gustavsberg. Hur kom det sig att de, som Arbetarservisen var tänkt för, inte köpte den?

1942 skapade Wilhelm Kåge, tillsammans med sin yngre kollega Stig Lindberg, G-studion – fabrikens experimentella guldgruva – där konstnärerna fritt kunde utveckla sitt konstnärskap i fabrikens namn. Kåge själv skapade Farsta-gods, där han fördjupade sig i leror, dekorer och rinnande glasyrer i högbränt stengods.

Projektet Min Kåge

I en del av utställningen har ett antal personer, som på olika sätt har en anknytning till Wilhelm Kåge och hans konst, valt ut föremål av honom i Nationalmuseums samling. I ord, bild eller med egna föremål har de sedan tolkat föremålen. Projektet Min Kåge belyser Kåges konst genom olika röster och visar på hur hans konst är högaktuell än i dag. Medverkande: Christina Kåge, Lisa Larson, Bengt Berglund, Margareta Hennix, Marianne Preissler, Petter Eklund, Birger Arvidsson och Björn Alskog.

I Nationalmuseums regi

Värmdö kommun och Nationalmuseum har startat ett samarbete om driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum. Sommaren 2017 kommer porslinsmuseet att drivas i Nationalmuseums regi med utställningar, pedagogik, program, keramikverkstad och butik under perioden. Samtidigt fortsätter Värmdö kommun och Nationalmuseum att förbereda en mer långsiktig övergång där Nationalmuseum ska driva museiverksamheten i de nuvarande lokalerna i Torkhuset.

Offentliga visningar från och med 20 juni: tisdagar klockan 13 och onsdagar klockan 15. Fri entré

Föreläsning: torsdag 24 augusti klockan 19 med intendent Marika Bogren.

Keramikseminarium fredag 1 september: I samarbete med Nationalmuseums forskningsverksamhet tillägnas Kåge ett keramikseminarium med inbjudna gäster och panelsamtal.

Keramikverkstaden i Gustavsbergs Porslinsmuseum

Keramikverkstaden (öppet torsdag till söndag, 29 juni till 13 augusti) fokuserar på former, dekorer och mönster med avstamp i utställningen. Där får besökarna själva forma och dekorera direkt i den sköna leran under ledning av museets erfarna keramiker. Det handlar om olika tekniker, färger och glasyrer. Där finns även en skissverkstad där besökarna skapar prototyper av papper som de dekorerar och målar.

Pressvisning

Utställningen visas för pressen onsdagen den 14 juni, klockan 15:00-17:00 av utställningsansvarig intendent Marika Bogren och intendent Ulrika Schaeder från Nationalmuseum. Christina Kåge, konstnärens dotter, och Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum närvarar också.

Plats: Gustavsbergs porslinsmuseum, Odelbergs väg 5, Gustavsberg. Föranmäl närvaro till press@nationalmuseum.se senast 12 juni.

För mer information

Marika Bogren, intendent, marika.bogren@nationalmuseum.se, 0704-93 63 50

Mattias Robertson, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. Verksamheten får också stöd av FCB Fältman & Malmén.