Skip to main content

Hill på plats

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 15:54 CEST

C. F. Hills (1849 - 1911) målning Hedlandskap med vagn, som Nationalmuseum nyligen förvärvade finns nu att beskåda på museet.

Det är en ödslig och vemodig målning där en ensam röd vagnslykta lyser i det frusna vinterlandskapet. Kanske är bakgrunden till målningen nedanstående historia.

De tecken på oro och mental obalans som Hill lidit av sedan ungdomen, förvärrades 1878 under hans vistelse i Frankrike. Före sammanbrottet arbetar han hektiskt i ensamhet. Han lider av sömnlöshet och grannarna klagar över rop och skrik på nätterna. Hill visar sina senaste verk för konstnärsvännerna Georg Pauli och Hugo Birger, som anser målningarna vara obegripliga med egendomliga motiv. För att inte fördärva Hills rykte som landskapsmålare går vännerna så långt att de till och med förstör hans målningar. Under falska förespeglingar om att man skulle åka till Världsutställningen tog konstnärerna Hjalmar Sandberg och Wilhelm von Gegerfelt med sig Hill i en droska till doktor Blanches ansedda klinik utanför Passy, där han får stanna. von Gegerfelt skriver till Hills familj och meddelar vad som hänt och hoppas att han snart skall tillfriskna. Så blev dock inte fallet.

Källa: Karin Sidén: Hill. De stora mästarna utgiven av Nationalmuseum/Raster förlag

Med vänlig hälsning,
Agneta Loughran


AVSÄNDARE
Agneta Loughran
Informationschef/Head of Information

INFORMATION
För bild och övrig information kontakta Lena Munther lmr@nationalmuseum.se 08-51 95 43 91.

NATIONALMUSEUM
Södra Blasieholmshamnen
Box 16176 SE
103 24 Stockholm
telefon 08-5195 4300
fax 08-5195 4436
www.nationalmuseum.se

Nationalmuseum samarbetar med ABB AB, Stora Enso AB, Securitas, Accenture, Fagerhults Belysning AB och Grand Hôtel Stockholm