Skip to main content

Människa, myt och landskap

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 16:22 CEST

Svensk konst från 1800-talet
4 september 2003 - 18 januari 2004

1800-talets svenska konst har haft avgörande betydelse för den bild vi idag har av Sverige och svenskarna. Den präglades under denna tid av spänningen mellan den kontinentala europeiska konstkulturen och viljan att finna en nationell identitet. Många konstnärer arbetade med svenska historiska motiv och fornnordiska mytologiska ämnen. Motiven var nationella, med formspråket inspirerades av den klassiska antika skulpturen, den italienska renässansens och barockens måleri.

Under senare delen av 1800-talet blev kraven på realistisk verklighetsskildring allt starkare. Många målare reste till Frankrike för att tillägna sig den franska realismen. Intresset ökade för att skildra exempelvis jordbruksarbetares och andra kroppsarbetande människors vardag liksom att skapa en konst med svensk särprägel. Men i stället för att fokusera på landets historia riktades intresset nu mot den svenska naturen. Målarna skildrade gärna den svenska naturen och lyfta särskilt fram landskapets monumentala och dekorativa aspekter. Ofta skildrades landskapet i stämningsfullt skumnings- eller gryningsljus.

Utställningskommissarier: Karin Sidén 08-51 95 43 04, Per Hedström, Merit Laine

Föreläsningar i Hörsalen:
Söndagen den 10 oktober

kl. 13.00
Naturens skepnad i 1800-talets svenska bildvärld.
Intendent Karin Sidén

kl. 13.30
Svensk historia och fornnordisk mytologi.
Intendent Per Hedström

kl. 14.00
Vekt och starkt i saga och myt.
Överintendent Solfrid Söderlind

Läs mer om utställningen: http://www.nationalmuseum.se/