Skip to main content

​Matti Klenell med team inreder restaurang i nya Nationalmuseum

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 10:00 CET

Inför öppnandet av det nyrenoverade museet 2018 har Nationalmuseum inlett ett samarbete med formgivaren Matti Klenell. Samarbetet omfattar inredningen av ny restaurang, bar och kafé samt restauranggods. Klenell kommer som konstnärlig ledare att utforma konceptet tillsammans med TAF Arkitektkontor, Carina Seth Andersson, och Stina Löfgren.

Sedan knappt två år pågår en omfattande renovering av Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen i Stockholm. Under tiden arbetar personalen med att utveckla upplevelsen i det nyrenoverade museet. Det innebär allt från hur konstsamlingarna ska presenteras, hur dialog och möten med besökarna ska tas om hand till inredning och ljussättning.

Under året har Nationalmuseum genomfört en upphandling av formgivare för uppdraget att inreda den nya restaurangen, bar och kafé. I uppdraget ingår även formgivning av porslin, bestick, glas och andra bruksvaror som behövs i de nya miljöerna. Genom att anlita ett kollektiv av formgivare vill Nationalmuseum på bred front spegla formgivning i dagens Sverige. Valet att leda detta arbete föll på Matti Klenell.

- Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom från TAF, Carina Seth Andersson, Stina Löfgren och jag kommer utgöra gestaltningsuppdragets kreativa kärna. Vi har vitt skilda uttryck och drivkrafter i våra arbeten. Spretigheten är en fördel då vi tillsammans besitter en bred kompetens och ett stort kontaktnät. Vi ”kan” varandra och har genom tidigare samarbetsprojekt lärt oss att utmana och utveckla varandra. Det ska vi fortsätta med här och för att inte stelna till kommer vi under resan att bjuda in fler kreatörer till gruppen, säger Matti Klenell om samarbetet.

I det nyrenoverade museet ska det omgivande samhället och dess historia speglas. Gestaltningen i de publika miljöerna ska berätta om platsen man befinner sig på och ge en bild av nuet såväl som historien. För att kunna få en nutidsbild av formgivning, nedärvd kunskap och producenternas villkor i Sverige ska gruppen göra resor genom landet och träffa olika intressenter. Mötena blir en viktig del i designprocessen som ska leda fram till kriterier som materialval, teknik och tillverkning.

- Ambitionen med inredningen är att skapa en plats för experiment, lek och det oväntade. Ett mångfacetterat vardagsrum för alla typer av besökare. Vi vill berätta om det producerande och hängivna Sverige, om personer som gör och som skapar. Tillsammans med dem vill vi utforma rummen, säger Matti Klenell.

I uppdraget ligger också att dokumentera designprocessen och resultatet i en bildrik publikation för bredare kännedom. Delar av de bruksvaror som tas fram specifikt för Nationalmuseum kommer också att finnas till försäljning.

- Jag har stor tilltro till en arbetsprocess där resultatet inte är givet på förhand. Vi befinner oss i skärningspunkten mellan att förvalta och förnya - där kan ny energi uppstå. Miljöerna för mat och dryck i museet ska tilltala många och vägvalen i processen ska vara lika förståeliga och geniala idag som imorgon,säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum.

Om formgivarna
Matti Klenell
Produkt- och möbelformgivare som arbetar med uppdrag för bland annat Källemo, Iittala, FontanaArte, Muuto, Moooi och Örsjö. Åren 2000–2006 tjänstgjorde han som huvudlärare på Beckmans Designhögskola i Stockholm. Matti är konstnärlig ledare och projektledare i uppdraget för Nationalmuseum.

Carina Seth Andersson
Formgivare som startade sitt yrke i mitten av 1990-talet med arbeten i glas och stål. Hennes formgivning handlar om enkelhet och reducering, ofta till geometriska grundformer men fyllda av materialets närvaro. Parallellt med sina designuppdrag har hon alltid skapat unika studieobjekt med en diskret, varm humor där inte allt behöver vara perfekt. I uppdraget för Nationalmuseum ansvarar Carina för bruksvaror i restaurang och kafé, tillsammans med Matti.

TAF
En stockholmsbaserad design- och arkitekturstudio grundad av Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom. Sedan starten år 2002 har den hyllats internationellt med en portfölj arbeten som omfattar vandringsutställningar, inredningsarkitektur och ett antal kommersiellt framgångsrika produkter för olika prestigefyllda tillverkare. Tillsammans med Matti kommer TAF i uppdraget för Nationalmuseum att ansvara för utformningen av inredningen i restaurang och kafé.

Stina Löfgren
Arbetar som illustratör och formgivare. Hon har sedan examen från Konstfack gjort uppdrag för internationell dagspress och magasin, liksom med möbler, textil och scenografi. Som gemensam grund i alla arbeten ligger teckningen och letandet efter lösningar som undviker självklarheter men som samtidigt är exakta. Stina kommer att ansvara för den publikation om projektet som ges ut i samband med restaurangmiljöernas öppnande.

Presskontakt
Matti Klenell, mk@mattiklenell.com, 0707-22 73 56
Helena Kåberg, intendent Nationalmuseum, helena.kaberg@nationalmuseum.se, 0766-31 86 36
Hanna Tottmar, pressansvarig Nationalmuseum, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Bildtext
Carina Seth Andersson, Matti Klenell, Stina Löfgren, Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Konstakademien, Fredsgatan 12 och Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. Verksamheten får också stöd av FCB Fältman & Malmén.