Skip to main content

Nationalmuseum får amerikansk vänförening

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 09:00 CEST

Nationalmuseum har fått en amerikansk vänförening i stiftelsen The American Friends of the Nationalmuseum of Sweden Foundation. Stiftelsen, som har bildats under våren, ska bland annat främja Nationalmuseums arbete genom stöd till nyförvärv av konst och design.

Nationalmuseum är ett av de äldsta konstmuseerna i Europa med uppgift att bevara kulturarvet samt främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museet ska i sin verksamhet även integrera ett internationellt och interkulturellt utbyte.

– Samarbetet med The American Friends of the Nationalmuseum of Sweden Foundation kommer att stärka Nationalmuseums vidsträckta internationella samarbeten med andra museer och organisationer. Med hjälp av den nya vänföreningen kan museet ytterligare utveckla sin position som Sveriges ledande konst- och designmuseum, säger Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.

The American Friends of the Nationalmuseum of Sweden Foundation har grundats för att markera öppnandet av Nationalmuseums nyrenoverade byggnad i Stockholm 2018 och för att vidareutveckla museets transatlantiska samarbete. Stiftelsens uppgift är att stödja och främja förståelsen för och uppskattningen av konst och design, vilket även innefattar stöd till Nationalmuseums arbete. Stiftelsen kommer även att ha ett medlemsprogram som ger medlemmarna möjligheter att besöka utställningar, föreläsningar och utbildningar relaterade till Nationalmuseum och till konst och design i allmänhet.

Stiftelsens ordförande är David Dangoor, chef och ordförande för Innovative Partners LLC. Styrelseledamöter är Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum; Anders Holst, grundare och ordförande för Unheard of Music LLC; Bengt Sjögren, VD för Interverbum Technology och fru Barbro Osher, honorär generalkonsul vid Sveriges generalkonsulat i San Francisco.

– Nationalmuseum ett av världens ledande konstmuseer och är även välkänt och uppskattat i USA. Vi är glada att kunna bidra till Nationalmuseums fortsatta utveckling och internationella nätverk, säger David Dangoor, styrelseordförande.

Stiftelsen kommer att lansera sina första aktiviteter i USA under hösten 2017.

För mer information, vänligen kontakta

Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum, berndt.arell@nationalmuseum.se, 0767-24 68 48

Mattias Robertson, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. Verksamheten får också stöd av FCB Fältman & Malmén.