Skip to main content

Nationalmuseum har bjudits in till International Legal Forum i Sankt Petersburg

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2017 14:00 CEST

Nationalmuseums överintendent Berndt Arell har bjudits in att delta i konferensen Saint Petersburg International Legal Forum under programpunkten ”Kommer kulturutbytet mellan USA och Ryssland återställas?”. Berndt Arells föredrag med temat ”Samarbeten - Nationalmuseum och ryska kulturinstitutioner” tar upp den olösta frågan om inlån av konst från statliga ryska museer.

I dag kan svenska staten inte garantera att konstföremål från ryska statliga samlingar verkligen kan lämnas tillbaka, vilket har medfört att Ryssland stoppat alla utlån. En domstol kan belägga ett föremål med exempelvis kvarstad och därmed hindra att det återlämnas. Ett förhållande som inte är unikt för just Sverige utan som drabbat museer i andra länder, däribland USA.

I december 2016 godkände den amerikanska kongressen en lag, ”Foreign cultural exchange jurisdictional immunity clarification act”, som ger immunitet åt konstverk av stor betydelse som lånas ut till utställningar i USA. Detta gör att domstolar inte kan belägga verken med kvarstad eller beslagta dem. Den nya lagen kan leda till att utlåningen mellan ryska och amerikanska museer kan komma att återupptas.

Nationalmuseum har tidigare visat flera utställningar med rysk konst som varit mycket uppskattade av besökare, bland andra utställningarna ”Peredvizjniki – banbrytare i ryskt måleri” 2011, och ”Från tsarer till folkkommissarier – ryskt och sovjetiskt måleri från Ryska Museet” 2014. Båda med en stor andel lån från ryska museer.

Vid seminariet talar även David Bowder, amerikansk jurist med inriktning på kommersiella tvister och skiljedomsförfarande; Marina Tsiguleva, jurist vid Heremitaget i Sankt Petersburg; Vadim Volkov, forskare och vicerektor vid Europeiska universitetet i Sankt Petersburg.

Det övergripande målsättningen för St. Petersburg International Legal Forum är att främja idéer för modernisering av rättspraxis i en tid av global förändring. Ryska justitiedepartementet är värd för konferensen som pågår 16-20 maj, 2017. Berndt Arell talar onsdagen den 17 maj.

För mer information

Berndt Arell, överintendent, berndt.arell@nationalmuseum.se, 0767-24 68 48

Mattias Robertson, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. Verksamheten får också stöd av FCB Fältman & Malmén.