Skip to main content

Nationalmuseum i nytt museiprojekt som hjälper demenssjuka

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 08:00 CEST

Nationalmuseum är en viktig samarbetspartner i ett unikt landsomfattande projekt, Möten med Minnen, som riktas till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom. Inspiration till projektet kommer från MoMA, Museum of Modern Art i New York, och konstpedagogen Laurel Humble kommer nu till Stockholm för att berätta om det prisbelönade projektet Meet Me.

Onsdag den 10 oktober hålls det första uppstartsmötet kring projektet ”Möten med Minnen” på Nationalmuseum. 55 av de 110 museer från hela landet som visat intresse för projektet deltar denna dag. Alzheimerfonden har huvudansvaret för projektet och genomför detta i samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Projektet är möjligt tack vare finansiering från PostkodLotteriet.

Syftet med projektet är att genom kontakt med konst och andra kulturföremål öka de demenssjukas livskvalitet och att samtidigt motarbeta okunskap och skam kring demenssjukdomar. Laurel Humble presenterar den metod som utarbetats vid MoMA, New York, och nu ska spridas till museer runt om i Sverige genom Jeanette Rangner Jacobsson, konstpedagog vid Nationalmuseum. Demensförbundet är en viktig länk till demenssjuka i landet och Svenskt demenscentrum hjälper till med utbildning kring demenssjukdom och bemötande. Projektet kommer att pågå mellan 2013 och 2015.

Program onsdag 10 oktober kl 9-17: www.alzheimerfonden.se/web/motenmedminnen

Hör av er om ni vill delta under hela eller delar av dagen, eller för att boka en intervju. 

Kontakt:
Tove Wiik, projektledare Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden, tove@alzheimerfonden.se,
072-240 31 12
Åsa Hallemar, informatör Nationalmuseum, asa.hallemar@nationalmuseum.se, 076-721 56 78

Bilder Laurel Humble, ”Meet Me” at MoMA. Francesca Rosenberg, ”Meet Me” at MoMA. © Museum of Modern Art, New York

Bifogade filer

PDF-dokument