Skip to main content

Nationalmuseum Jamtli satsar på konst i nordiskt ljus

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2019 09:00 CEST

Nils Kreuger, Natten kommer. Foto: Nationalmuseum.

Den 28 maj öppnar utställningen Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900 på Nationalmuseum Jamtli i Östersund. Runt 130 verk visas av bland annat Eugène Jansson, Eva Bonnier, Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Elsa Beskow, Anders Zorn och Bruno Liljefors. Utställningen tar upp den konstnärliga utveckling som ägde rum i Norden runt förra sekelskiftet där konstnärer reste utomlands för att måla soldränkta motiv, för att så småningom återvända hem och måla det nordiska landskapet i skymningstimmen. 

Förra året invigdes konst- och designarenan Nationalmuseum Jamtli som är ett samarbete mellan Nationalmuseum i Stockholm och det regionala museet Jamtli i Östersund. Det är ett museum i museet med utställningar med nyckelverk ur Nationalmuseums konst- och designsamlingar. Nästan ett år senare är det dags för utställning nummer två som har titeln Från gryning till skymning.

- Det har gått ett år sedan Nationalmuseum Jamtli öppnade och året har visat hur viktigt det är att vi kan satsa på närvaron i Östersund. Nationalmuseum är ett museum för alla. Det betyder att konsten ska nå ut till så många som möjligt och för att nå målet vill vi utveckla vår regionala verksamhet. Nu är det dags att öppna en ny utställning med verk från våra samlingar och den här gången är temat nordiskt sekelskifte och skymningsmåleri, säger Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum.


Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900
1800-talets sista decennier var en tid av radikal utveckling i konstens Norden. Unga konstnärer tröttnade på den konservativa atmosfären vid konstakademierna där historiemåleriet värderades högst. En efter en sökte sig flera av de mest begåvade eleverna utomlands, i de flesta fall till Frankrike och Paris. Plötsligt fick de uppleva frihet - inte minst de kvinnliga konstnärerna som mötte långt bättre villkor i Paris än hemma. Långt bort från historiemåleriets artificiella bildvärld kunde konstnärerna rikta blicken mot verkligheten istället och måla den med samma inlevelse och allvar.

Omkring 1890 efterlystes en mer tydligt nationell nordisk konst. Röster höjdes för att få konstnärerna att återvända hem, för att måla de egna länderna på ett sätt som uttryckte deras särart. I Sverige går det att beskriva utvecklingen inom måleriet som att motiven går från gryning och dagsljus till skymning och kvällsljus. Främst är detta tydligt inom landskapsmåleriet men på sätt och vis även inom porträttmåleriet som blev mer introvert. I utställningen visas en serie skymningsmotiv, från interiörer med umgänge runt bord med levande ljus till suggestiva vyer från Stockholm. Litteraturen var en viktig ingång till bildkonsten, i Sverige rörde sig till exempel Strindberg i staden på ett sätt som för tankarna till Charles Baudelaire och Émile Zola. Staden rymde snart sin egen mytologi som tillsammans med att läsarens respektive betraktarens fantasi bereddes större inflytande, gjorde bilderna till starka och närmast dramatiska upplevelser trots att ingenting utspelar sig i dem – ett folktomt stadsrum som bildar scen för betraktarens fantasi.

Utställningen Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900 visas på Nationalmuseum Jamtli från den 28 maj 2019 till och med den 19 april 2020.

Pressvisning
Utställningen visas för press tisdag den 28 maj mellan klockan 14 och 15 på Museiplan 1 i Östersund. Representanter från Jamtli och Nationalmuseum finns på plats och en introduktion till utställningen hålls av utställningskurator Carl-Johan Olsson. Anmälan sker till christina.wistman@jamtli.com.

Nationalmuseum Jamtli öppnade 17 juni 2018 och är en arena för konst- och designupplevelser i Östersund där Jamtlis prisbelönta pedagogik kombineras med Nationalmuseums unika samlingar och kunskap. Nationalmuseum Jamtli har möjliggjorts genom EU:s Regionala strukturfonder, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen och ett brett samarbete med näringslivet där Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Östersundshem, Länsförsäkringar Jämtland, Persson Invest, Jamtlis Gynnare, Jämtkraft, Jämtlands läns konstförening, Diös, Attacus Invest, Lundstams Återvinning, Oscarson Invest, Toréns Entreprenad AB, Sparbanksstiftelsen Jämtlands län, Föreningen Gamla Östersund och Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund är viktiga samarbetspartners, både finansiellt och i sitt övriga engagemang. Tillkommer gör även Assa Abloy och Bilbolaget genom sina respektive insatser.

För mer information
Hanna Tottmar, pressansvarig Nationalmuseum, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400
Christina Wistman, 1:e antikvarie Jamtli, christina.wistman@jamtli.com, 070-249 19 93 

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden har genomgått en omfattande renovering och återöppnades hösten 2018. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Bank of America Merrill Lynch, The Wineagency och Grand Hôtel Stockholm.