Skip to main content

Nationalmuseum och Tensta Konsthall i samarbete om världskulturarv

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 10:25 CET

Pressmeddelande från Nationalmuseum och Tensta Konsthall

På vilka grunder görs ett urval till en utställning? Nationalmuseum och Tensta Konsthall belyser frågan i utställningsprojektet Jihani Kalapour med start 25 november

Vem är det som väljer vilka föremål som ställs ut på museer och visas på konsthallar? Vilka faktorer är det som påverkar vilken estetik man som konstnärlig producent tar till sig, väljer ut och sedan presenterar för betraktaren? Under Mångkulturåret 2006 samarbetar Tensta-Hjulsta Kvinnocenter, Nationalmuseum och Tensta Konsthall kring ett utställningsprojekt som ifrågasätter urvalets grunder. Jihani Kalapour, vilket betyder världskulturarv på kurdiska, visas i Tensta Konsthall med start 25 november.

Under två års tid har arbetsgruppen arbetat på Tensta Konsthall och Nationalmuseum i en konsthantverksprocess baserad på personliga möten och relationer. Språkbarriärer har gjort att estetiken, via workshops och pyssel, blivit den gemensamma kommunikationen. Arbetsgruppen har tagit fasta på estetik som ett gemensamt språk. Mötena som har pågått i olika former bygger på att som individ kunna uttrycka sig genom sin subjektivitet och kreativitet. Arbetsgruppens första möte med Nationalmuseum visade att det för många är en främmande plats, men att konstverken ändå kan berätta något för alla. Genom att välja ut föremål ur samlingarna och placera dem i en ny kontext i Tensta Konsthall, som är en experimentell institution i ytterstaden, visar man föremålen i ett nytt sammanhang. Arbetsgruppen har jobbat med urvalet på ett intuitivt och personligt sätt utifrån sina egna erfarenheter och preferenser.

I urvalet av föremål från Nationalmuseums samlingar framträder en gemensamt berättad historia med ett femtiotal föremål, ett varierat urval av både konsthantverk och bildkonst. Tillsammans med de inlånade verken visas också de saker som tagit form under arbetsgruppens regelbundna träffar. Projektet Jihani Kalapour har växt fram genom möten mellan olika personer, kulturer och konstföremål. Nationalmuseum förvaltar ett världkulturarv och när urvalet görs utifrån andra referensramar än museiintendentens kan samma föremål upplevas av någon annan, på ett nytt sätt.

Jihani Kalpour visas på Tensta Konsthall 25 november 2006 -11 februari 2007.

En fortsättning av projektet i Nationalmuseums salar planeras för nästa år.

Projektets arbetsgrupp
Tensta-Hjulsta Kvinnocenter: Altoum Alimoardi, Niger Dara, Zobida Nadi Sharegh, Nasrin Rashid och Hero Rashid
Tensta Konsthall: Sara Isaksson-From och Åsa Jungnelius och Konst2
Nationalmuseum: Micael Ernstell och Karin Sidén
För ytterligare information, pressbilder och kontakt med representanter från arbetsgruppen:

Lena Munther, Informationschef Nationalmuseum, lmr@nationalmuseum.se , 08-5195 4390

Katarina Sjögren, katarina@tenstakonsthall.se, 0737-232258

Vill du ha en förhandsvisning av utställningen?
Kontakta Katarina Sjögren: katarina@tenstakosthall.se, 0737-23 22 58.

NATIONALMUSEUM
Södra Blasieholmshamnen
telefon 08-5195 4300, fax 08-5195 4436
www.nationalmuseum.se

Nationalmuseum samarbetar med Stora Enso AB, Accenture,
Fagerhults Belysning AB, Grand Hôtel Stockholm, Svenska Dagbladet och Fältman & Malmén.

Nationalmuseum/
The National Museum of Fine Arts
Lena Munther
Informationschef/Head of Information
Telefon +46 (0)8-5195 4390
Fax +46 (0)8-5195 4436
lmr@nationalmuseum.se
Södra Blasieholmshamnen
Box 16176, SE-103 24 Stockholm
www.nationalmuseum.se