Skip to main content

​Nationalmuseum släpper 3 000 bilder fria på Wikimedia Commons

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 08:45 CEST

Berthe Morisot, I Boulognerskogen, före 1880. Foto: Erik Cornelius/Nationalmuseum.

Nationalmuseum släpper 3 000 högupplösta bilder av sina mest populära målningar fria för nedladdning på Wikimedia Commons. Bilderna blir samtidigt också zoombara i museets egen webbdatabas. Arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra museets samlingar är ett tydligt steg mot en större öppenhet.

Under tiden som Nationalmuseums byggnad renoveras är en begränsad del av samlingarna tillgängliga för allmänheten. För att kunna erbjuda en större möjlighet att ta del av konsten inleddes förra året ett samarbete med Wikimedia Sverige som gör att högupplösta bilder av runt 3 000 målningar i samlingarna nu är tillgängliga och nedladdningsbara på Wikimedia Commons. De är märkta som Public Domain vilket innebär att de är en del av vårt gemensamma kulturarv och kan användas fritt till alla ändamål. Bilderna är också zoombara i museets egen webbdatabas, men utan nedladdningsfunktion i nuläget.

- Det är vår övertygelse att vi möter vårt uppdrag att främja konsten, konstintresset och konsthistorien genom att låta bilder av våra samlingar bli en naturlig del av den digitala miljö vi idag rör oss i. Vi vill också tydliggöra att konsten ägs av alla och är till för alla, oavsett hur användningen av bildmaterialet ser ut. Vi hoppas att vår öppna samling leder till nya kreativa vidareutvecklingar av konsten, säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum.

Nationalmuseum kommer att fortsätta tillgängliggöra samlingarna i takt med att den pågående digitaliseringen går framåt och den digitala infrastrukturen förbättras. Målet är att på sikt öppna en portal som erbjuder snabb och enkel åtkomst till alla museets bild- och arkivsamlingar. Nationalmuseum ansluter sig nu till skaran av museer som redan har släppt sina bilder fria såsom till exempel Livrustkammaren och Skolklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH), Rijksmuseum i Amsterdam och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Data till bilderna på Wikipedia Commons inklusive länkar till de zoombara bilderna finns även på GitHUB som råmaterial till intresserade kodare i samband med kulturarvshacket Hack4Heritage som arrangeras av Digisam, Samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet, i samarbete med Stockholms stadsarkiv den 14-16 oktober.

Länk till bilderna på Wikimedia Commons

Länk till GitHub

Länkar till utvalda verk i Nationalmuseums webbdatabas
Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773

Berthe Morisot, I Boulognerskogen, före 1880

Alexander Roslin, Damen med slöjan, 1768

Agnolo Bronzino, Isabella de’Medici

Bertha Wegmann, Konstnären Jeanna Bauck, 1881

Anders Zorn, Luftslott, 1885

Bartholomeus Bassen, Interiör av barockkyrka, 1602

Presskontakt
Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. Verksamheten får också stöd av FCB Fältman & Malmén.