Skip to main content

Nobel byst inköpt till Nationalmuseums samlingar

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 12:22 CET

De flesta känner igen porträttet från den årliga Nobelprisutdelningen i Konserthuset. I TV-kamerans blickfång står Alfred Nobels byst i centrum, omgiven av pristagare, kungahus och akademiledamöter. Igår onsdag, dagen före årets Nobelceremoni, lyckades Nationalmuseum passande nog ropa in ett exemplar av den välkända bronsbysten från den lilla auktionsfirman Thomas Del Mar i London. Förvärvet införlivas nu bland andra bekanta ansikten i Statens porträttsamling vid Gripsholms slott. Tack vare stiftelsen Hedda och N. D Qvists Minnesfond kunde Nationalmuseum köpa in bysten å landets vägnar, eftersom museet självt inte har egna medel avsatta för konstinköp.

-Vi har länge saknat ett riktigt bra porträtt av Alfred Nobel i Statens porträttsamling. Det är därför mycket glädjande att nu kunna komplettera porträttsamlingen med en av Sveriges mest välkända och betydelsefulla svenskar. Vi vill visa den nyinköpta skulpturen bland de övriga porträtten på Gripsholms slott framöver, till glädje för slottets många svenska och utländska besökare, säger Magnus Olausson, chef för Slottssamlingarna och Statens porträttsamling.

Skulpturbysten är utförd av konstnären Erik Lindberg år 1910 efter Nobels död. Hans mest kända verk är däremot kanske den medalj som delas ut till Nobelpristagarna i Sverige med Nobels profil i relief. Bysten finns i ett fåtal exemplar, varav ett är i Nobelstiftelsens ägo. Nationalmuseums nyförvärv kommer närmast från Skottland. Det har tidigare tillhört Nobel Enterprises Ltd. och varit placerat på deras kontor i Glasgow.

Det finns även en annan koppling mellan Nobel och Nationalmuseum. Vid mitten av 1930-talet arrangerades flera Nobelmottagningar i museet. Bland de då aktuella pristagarna fanns Marie Curies dotter, kemisten och fysikern Irène Joliot-Curie.

Nobelprismedaljen blev Erik Lindbergs genombrott som konstnär som ledde till många andra prestigefyllda uppdrag. Under åren 1916-44 var Lindberg chefsgravör vid Kungliga Myntet, en befattning som hans far Adolf Lindberg tidigare innehaft. Erik Lindbergs verk har fått en stor spridning då han bland annat även är konstnären bakom mynten med Gustaf V:s porträtt i profil. Utöver medaljer gjorde han även skulptur i större format, t.ex. reliefer på Riksdagshuset i Stockholm.

Alfred Nobel (1833-1896) är en såväl inom landet som internationellt känd svensk. Som framgångsrik kemist och affärsman blev hans mest kända uppfinning dynamiten. I sitt testamente angav Nobel att största delen av hans förmögenhet skulle användas för att inrätta pris för fredsgärningar, vetenskap och litteratur, vilket utses och delas ut än idag.

För ytterligare information och pressbild:
Kontakta Lena Munther, informationschef Nationalmuseum, 08-5195 4390/91, lmr@nationalmuseum.se

 Foto: Thomas Del Mar Ltd, London.

Bifogade filer

PDF-dokument