Skip to main content

​Ny utgåva av Art Bulletin of Nationalmuseum ute

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 09:00 CEST

Nu finns den nya utgåvan av Art Bulletin of Nationalmuseum tillgänglig. Den digitala konstvetenskapliga skriftserien ges ut av Nationalmuseum en gång per år och är kostnadsfri att läsa, ladda ner och dela på nätet. Årets utgåva är nummer 22 i ordningen och innehåller både vetenskapliga artiklar och information om museets förvärv under 2015.

Art Bulletin publiceras på engelska ochlyfter med sitt rika bildmaterial fram betydande nyförvärv, belyser Nationalmuseums samlingar genom vetenskapliga artiklar och beskriver museets utställningsverksamhet. I årets utgåva ingår bland annat 14 nyförvärvsartiklar, två vetenskapliga artiklar, två konservatorstekniska rapporter, en shorter notice samt en artikel baserad på 2015 års Tessinföreläsning. Flera artiklar behandlar Nationalmuseum Design, museets utställningsverksamhet inom form- och designområdet på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Artikelförfattare: Anders Bengtsson, Mario Bevilacqua, Susanne Eriksson, Micael Ernstell, Carina Fryklund, Margareta Gynning, Per Hedström, Linda Hinners, Eva-Lena Karlsson, Merit Laine, Ellinor Lindeborg Moberg, Magnus Olausson, Carl-Johan Olsson, Nicholas Penny, Maria Perers, Eva Qviberg och Emilia Ström. 

Art Bulletin ges sedan 2014 ut i ett digitalt format, fritt tillgänglig på nätet. Utgivningen är ett led i Nationalmuseums strävan att verka för Open Access och fri tillgång till vetenskaplig information. Den går att kostnadsfritt ladda ner i sin helhet eller som enskilda artiklar på Nationalmuseums hemsida: http://www.nationalmuseum.se/sv/Om-samlingarna1/Forskning/Art-Bulletin/Art-Bulletin-Volume-22/

Art Bulletin publiceras genom DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) vid Uppsala universitet.Det är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. DiVA-samarbetet är öppet för alla universitet/offentligt finansierade forskningsinstitutioner och myndigheter både i Sverige och utomlands. I DiVA publiceras fulltexten Art Bulletin of Nationalmuseum samt katalogiseras Nationalmuseums samtliga tryckta publikationer. Nationalmuseum är ansluten sedan 2013.
DiVA: http://nationalmuseum.diva-portal.org
Open Access: http://www.kb.se/openaccess

Presskontakt
Janna Herder, redaktör, janna.herder@nationalmuseum.se, 08-5195 4351
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 0767-23 46 32

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands och med tillfälliga utställningar på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. Verksamheten får också stöd av FCB Fältman & Malmén.