Skip to main content

Nyförvärv av Clodions Satyr och nymf

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 08:45 CET

På en vanlig stadsauktion i april i år förvärvade Nationalmuseum en spektakulär terrakottaskulptur av den franske konstnären Claude Michel, kallad Clodion. Den visar en satyr som omfamnar en ung nymf, troligen utförd på 1780-talet. Clodions suveräna behandling av de enskilda delarna och perfekta balansering av de två figurerna gör den till en av hans främsta verk.

Johan Tobias Sergels två år äldre konstnärsvän från Rom, Claude Michel, kallad Clodion, skulle aldrig helt lämna den behagfulla rokokon. Inte för inte blev han marknadens favorit, men valdes aldrig in i den franska konstakademien. Den terrakottaskulptur föreställande en satyr som omfamnar en nymf, inköpt av Nationalmuseum på Stockholms Auktionsverks stadsauktion i april, är på många sätt typiskt för Clodion. Denna terrakotta, troligen utförd på 1780-talet, är inte en skiss utan en helt fullbordad version. Clodion utförde dessa terrakottor för en marknad där köparna knappt kunde vänta på att konstnären skulle fullborda sina populära verk. Han utförde flera varianter på temat Satyr och nymf, men Nationalmuseums nyförvärv hör till en av de mest fulländade. De två figurerna ser ut att vara utsparade ur ett enda stycke lera. De är perfekt balanserade mot varandra. En mjuk sensualism snarare än våldsam erotik präglar gruppen. Inte minst märks detta när paret möts i en försiktig kyss. På ett ytterst elegant sätt spelar Clodion på kontrasten mellan plastisk verkan i den släta huden och den grafiska karaktären i nymfens hårlockar, inristade i den en gång våta leran.

Figurgruppens sensuella innehåll var förklaringen till att den 1990 hamnade i en svensk privatsamling av erotica. Den tillhörde en gång både den kände politikern Henri Rochefort liksom den legendariske storsamlaren Jacques Doucet (ägare till bl.a. Picassos les Demoiselles d’Avignon). Doucets samling splittrades på auktion år 1912. En pendang till Clodions Satyr och nymf kan studeras i the Metropolitan Museum of Art, New York medan den version som Nationalmuseum nu förvärvat länge uppfattades som förlorad.    

Förvärvet har möjliggjorts genom medel från Sophia Giesckes Stiftelse. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och design för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel.

Ytterligare information
Magnus Olausson, Chef för Samlingarna med Statens porträtt- och slottssamlingar, mon@nationalmuseum.se, 08-5195 4371
Hanna Tottmar, pressansvarig, htr@nationalmuseum.se, 08-5195 4390, 0767-23 46 32

Pressbilder
www.nationalmuseum.se/press, under pressbilder, aktuellt

Bifogade filer

PDF-dokument