Skip to main content

Nyförvärv: Motiv från Vichy av Hjalmar Sandberg

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 10:59 CEST

Nationalmuseum har nyligen förvärvat en målning av konstnären Hjalmar Sandberg. Sandberg deltog i utställningar i Paris under 1870-talet och umgicks med några av de stora svenska konstnärsnamnen men hör till de konstnärer som idag nästan har fallit i glömska. Den fina målningen med motiv från Vichy är inspirerad av den franska realismen och går att se i utställningen Det moderna livet.

Hjalmar Sandbergs konstnärsbana började med att han arbetade i en pappershandel i Stockholm där han bland annat sålde material till studenter vid Konstakademien. Han lärde känna några av studenterna och i sällskap med Carl Larsson reste han 1877 till Paris för att själv bli konstnär. Han fick aldrig någon formell konstnärlig utbildning.

De målningar Sandberg utförde i Frankrike visar att han inspirerats av den franska realismen och friluftsmåleriet.  Realismen kännetecknas av ett intresse för vardagliga och anspråkslösa motiv, ofta skildrade i mulet väder.  Målningen från Vichy är mycket typisk för den här tidens landskapsmåleri.

Hjalmar Sandberg deltog i ett par stora utställningar i Paris 1878 och 1879 men vände åter till Stockholm och anställdes 1880 som intendent och konservator vid en konstförening som kallades Föreningen för nordisk konst. Han avled i Stockholm endast fyrtio år gammal.

Flera av de svenska konstnärer som slog igenom under 1870- och 1880-talen kom med tiden att höra till våra allra mest populära och berömda. Bland dessa kan nämnas Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. Hjalmar Sandberg hör till dem som nästan fallit i glömska. Förvärvet, som gjordes med medel från Axel Hirschs stiftelse, visar att även mindre kända konstnärer från den här epoken kunde åstadkomma verkligt fina målningar i den franska realismens anda.

Målningen går att se i utställningen Det moderna livet – franskt 1800-tal som visas på Nationalmuseum till och med den 3 februari 2013.

Ytterligare information
Per Hedström, biträdande chef för Samlingarna med Statens porträttsamling, per.hedstrom@nationalmuseum.se, 08-5195 4356
Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 08-5195 4390

Pressbilder
www.nationalmuseum.se/press/aktuellt

Bifogade filer

PDF-dokument