Skip to main content

Nyförvärv: Porträtt av konstnären Dick Bengtsson

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 10:00 CET

Statens porträttsamling har utökats med ett porträtt av Dick Bengtsson taget av fotografen Erik Cornelius. Det ingår i en serie foton tagna inför en utställning med samtida svenska konstnärer i Paris 1970. Konstnären är avporträtterad ståendes vid stranden av Voxnan, omgiven av sina verk.  

Dick Bengtsson (1936-1989)var en av de mest originella företrädarna för den USA-inspirerade svenska popvågen. Han växte upp i Stockholm, men hade även en ateljé i de stora skogarna i Hälsingland. Det är här som Erik Cornelius har fångat honom, stående nere vid stranden av Voxnan, omgiven av en installation av sina verk och mot en fond av trädtoppar. Idén att bli avporträtterad just här var konstnärens egen. I mitten syns Dick Bengtssons mest bekanta verk, den hemlighetsfulla målningen Richard in Paris (tillhör nu Moderna Museet). De övriga objekten på stranden förstördes senare i en brand.

Porträttet ingår i en serie foto tillkomna år 1970 inför utställningen Alternative Suédois som presenterade samtida svensk konst för en fransk publik på Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. I katalogen valde Dick Bengtsson att inte enbart representeras av bilder av sina egna verk. Bland illustrationerna finns även ett drygt dussin av Erik Cornelius fotografier av konstnären och hans installationer i den hälsingska naturen.

Erik Cornelius arbetade vid den här tiden för Moderna Museet. Utöver föremålsfotografering, fick han där även porträttera delar av den dåtida svenska konstnärseliten. Parallellt med en lång erfarenhet som museifotograf, har Cornelius också skapat egna verk. I vissa av dem har han, precis som Bengtsson, fascinerats av förhållandet mellan natur och konst. Kanske är detta orsaken till att Cornelius i bilden av Bengtsson har lyckats fånga något som tilltalade dem båda?

Ytterligare information
Eva-Lena Karlsson, intendent Samlingarna med Statens Porträttsamling, eva-lena.karlsson@nationalmuseum.se, 08-5195 4430
Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 08-5195 4390

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2017. Verksamheten fortgår genom samarbeten, turnerande utställningar och i tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm. Mer information finns på www.nationalmuseum.se