Skip to main content

Nytt läsår på Nationalmuseum

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 11:18 CEST

Nationalmuseum har en omfattande skolverksamhet som riktar sig till alla målgrupper inom skolan. Museet har fri entré för skolklasser och medföljande lärare till och med gymnasiet!

Visning och besök på museet
Lärare kan boka en guidad visning med en pedagog från museet. Vi erbjuder olika teman och vinklingar på våra samlingar. Vi uppmuntrar även lärare att besöka museet på egen hand med sin klass, utan guidad visning. Nationalmuseums konstskatter kan användas i fler ämnen än bild och kulturhistoria. Läs exempel på hur samlingarna använts i undervisning i ämnen som historia och svenska på vår webbplats.
Statistik: Läsåret 2009/2010 bokades och genomfördes 350 guidade visningar för totalt 5 700 elever från förskolan till och med gymnasiet. Dessutom besökte cirka 1 500 elever museet på egen hand med sina lärare.

Material på webben
www.nationalmuseum.se/skola lägger vi upp arbetsblad och handledningar för lärare som vill arbeta på egen hand. Handledningarna kan användas vid besök på museet men även i klassrummet eller på förskolan. På så vis kan även skolor utanför Stockholms närområde ta del av svenska statens konstsamlingar.

Fortbildningstillfällen för lärare
Varje termin erbjuder vi ett antal fortbildningstillfällen för lärare.
Tisdag 7 september kl. 17.30–19.30. Förskolan kan själv! Fortbildning för förskolepedagoger som vill veta mer om hur det går att arbeta med Nationalmuseums samlingar på egen hand.
Onsdag 13 oktober kl. 17.30–19.00. Lärarkväll Härskarkonst. En fortbildningskväll då vi ser och diskuterar kring höstens stora utställning Härskarkonst. För lärare skolår 6–9 och gymnasiet.
Fredag 12 nov kl. 9.00–16.30. Maktspråk. En fortbildningsdag med perspektiv på genus nu och då. I samarbete med Moderna Museet. För lärare skolår 6-9 samt gymnasiet.
Statistik: Läsåret 2009/2010 deltog totalt 200 lärare vid fyra olika fortbildningstillfällen.

Nyfiken på att veta mer om Nationalmuseums skolverksamhet?
Kontakta Anna Jansson, informatör, 08-5195 4391 eller ajn@nationalmuseum.se.

Bifogade filer

PDF-dokument