Skip to main content

Original eller kopia? Verk av den mytomspunna konstnären Caravaggio på Nationalmuseum i vår

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:03 CET

Nationalmuseum är en av scenerna i världen där fyrahundraårsminnet av 1600-talsmålaren Caravaggios död uppmärksammas i vår. Caravaggio är ett av konsthistoriens stora namn. Målarens skarpa realism och särpräglade ljusdunkelmåleri fick en enorm betydelse för måleriet under 1600-talet. Utställningen innehåller två målningar föreställande den helige Franciskus och är en produktion som Italienska Ambassaden och Italienska Kulturinstitutet i Stockholm nu erbjuder Nationalmuseum.

Djupstudie av två målningar
Nationalmuseum har aldrig tidigare visat en Caravaggioutställning. Utställningen är en djupstudie av två målningar med ett och samma motiv. De två inlånade verken tillhör två kyrkor i Rom med omnejd. Nu har italienska staten erbjudit två institutioner i Norden att visa målningarna och presentera den vetenskapliga diskussionen kring dem.

Original eller kopia?
Diskussionen handlar om Caravaggios teknik och arbetsmetoder och förhållandet mellan original och kopia. Tidigare har den målning som tillhör kyrkan Santa Maria della Concezione i Rom ansetts vara originalet. En omfattande teknisk undersökning av de båda målningarna har dock nyligen lett till att man nu ser det verket som en kopia, medan målningen från Carpineto Romano är ett original. Nu får konstpubliken i Stockholm möjlighet att ta del av undersökningarna och studera verken på nära håll.

Mytomspunnen konstnär med fanclub på Facebook
Michelangelo Merisi da Caravaggio fascinerar och inspirerar konstfantaster än idag. På Facebook finns olika internationella medlemssidor där fansen förenas genom sitt intresse för Caravaggio. Ibland har han uppfattats som ett självdestruktivt geni. Som ung konstnär i Rom var han hyllad och stod under kyrkans beskydd. Det berättas att han ofta var indragen i bråk och han blev även anklagad för mord. Efter flykt och ett liv i exil dör Caravaggio redan som 37-åring under oklara omständigheter.

Caravaggios realism och ljusdunkelmåleri inspirerar
Nationalmuseum äger inga verk av Caravaggio och har en relativt liten samling av italienskt måleri. Anknytningen till Caravaggio finns i stället främst i den rika samlingen av holländskt 1600-talsmåleri. I Holland levde Caravaggios realism och ljusdunkelmåleri vidare i decennier. De båda inlånade Caravaggiomålningarna kommer att placeras i den så kallade Kupolsalen, intill den holländska samlingen. Där finns nära jämförelsematerial i den målning i museet som kanske tydligast anknyter till hans konst, fransmannen George de la Tours Den helige Hieronymus botgörande.

Tre 1600-talsmästare under samma tak i vår
Caravaggioprojektet får markera inledningen av Nationalmuseums vårprogram där 1600-talsmåleriet sätts i fokus. En månad efter att Caravaggioutställningen öppnats invigs en stor utställning med de båda flamländska barockkonstnärerna Rubens och Van Dyck. På kort tid ger vi den svenska publiken möjlighet att bekanta sig med tre av 1600-talets allra viktigaste målare. De båda projekten är emellertid av helt olika karaktär. Den flamländska utställningen ger en bred bild av en epok, Caravaggioutställningen är en djupstudie av två målningar med ett och samma motiv.

Ledande forskare på plats i Stockholm
Under en heldag 21 januari träffas ledande internationella forskare på tema Caravaggio och hans samtid i ett symposium. Nationalmuseum agerar värd tillsammans med Italienska Kulturinstitutet.

Utställningen pågår 21 januari–14 mars 2010.

Utställningens projektledare:
Per Hedström, intendent, phm@nationalmuseum.se, 08-5195 4356.

Pressbilder:
www.nationalmuseum.se/press

Ytterligare information:
Anna Jansson, informatör, ajn@nationalmuseum.se, 08-5195 4391

Italienska Kulturinstitutet:
Paolo Grossi, kulturattaché Italienska Ambassaden, paololuigi.grossi@esteri.it,
08-54 58 57 60.

Nationalmuseum riktar ett tack till det italienska utrikesministeriet (Ministry of Foreign Affairs), Italienska Ambassaden, Italienska Kulturinstitutet i Stockholm och till Costa Cruises som alla möjliggjort projektet.

Bildtext: Michelangelo Merisi da Caravaggio, Den helige Franciskus. © Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Roma. (detalj)